Årets Läromedelsförfattarpris – flera av våra författare har nominerats

 

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har i år inrättat ett pris i tre kategorier: förskola/lågstadium/mellanstadium, högstadium/gymnasium samt universitet/högskola. Prissumman (50 000 kr per kategori) jämte diplom kommer att delas ut på Skolforum den 29 oktober. Syftet med priset är att premiera god (text)kvalitet och goda pedagogiska och didaktiska egenskaper. Priset ska avse ett verk (i tryckt eller digital form) som är ett aktuellt, i undervisningssammanhang, fungerande läromedel.
 
Följande läromedel från Gleerups har nominerats:
 
Forma språket av Rickard Hultén
 
Briljant svenska av Bim Wikström
 
Prima matematik åk 1-3 av Åsa Brorsson
 
Praktisk svenska av Annika Bayard och Karin Sjöbeck
 
Genrekoden åk 6-9 av Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin