Att delta i det utvidgade kollegiet på nätet – Möt Guldäpplets finalister

I vår bloggserie om finalisterna till Guldäpplet 2015 har vi nu kommit till den tredje och sista finalisten. Idag presenterar vi Tülay Gürgün, modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare och lärcenteransvarig på Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun.


– Att var finalist till Guldäpplet, ja det känns jättebra! Jag har jobbat helt digitalt på högstadiet i två år och åk1-6 i tre terminer. Det är bra att det uppmärksammas eftersom jag tror att detta är den rätta vägen för våra elever som ska leva i ett digitaliserat, globaliserat och automatiserat samhälle. Skolan måste hänga med utvecklingen. Vi måste börja här och nu, säger Tülay Gürgün.

– Jag är mediepedagog, legitimerad modersmålslärare i turkiska, skolbibliotekarie och bloggare och jobbar som modersmålslärare och skolbibliotekarie på Grindtorpsskolan i Botkyrka.

– Jag har flera bloggar. Min första blogg Grindtorpsskolans Lärcenter har hamnat på listan där man rankat Sveriges bästa bloggar inom utbildning och pedagogik år 2014 och 2015. Den handlar om Grindtorpskolans Lärcenter, om böcker, olika aktiviteter i litteraturen, om författare. En facebooksida är kopplad till bloggen och jag twittrar också om inläggen. Min andra blogg  heter Tülays IKT-sida, där jag ger tips på fantastiska webbsidor, program och appar, säger Tülay.

Tülay Gürgün är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och kultur på ett sätt så att texterna blir multimodala - en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för sina elever liksom med andra verktyg. 


Hur har din lärarroll förändrats med digitala verktyg?

– Min lärarroll förändras till det positiva eftersom nu jag har mer tid till att jobba med elever som har det svårt. Jag behöver planera mindre eftersom planeringen redan finns i form av mina bloggar. Efterarbetet tar fortfarande mycket tid för att jag utvärderar varje lektion och förfinar mina bloggar. Jag bloggar och är med i det utvidgade kollegiet, det vill säga på nätet, Facebook och Twitter, och utvecklar mig själv och min undervisning varje dag. 

På vilket sätt påverkar de digitala arbetssätten dina elever?
– Eleverna har gått från att vara konsumenter till skapande konstnärer. Det de gör stannar inte i klassrummet. Hela världen kan ta del av deras arbeten. De har blivit mer engagerade och nyfikna i skolarbetet. Deras kunskaper om de digitala verktygen har ökat.

Ger de digitala verktygen dig en bättre inblick i elevernas kunskap och förståelse, i så fall hur?
– Ja, absolut. Jag som lärare samlar in elevernas arbeten digitalt och ser progressionen tydligt. När man använder de digitala verktygen i form av eget skapande så ser man tydligt hur mycket eleven har förstått, vad eleven har lärt sig och vad eleven har missat. Elever hämtar in kunskaper digitalt. De har möjlighet att söka och repetera kunskaper när, var och hur mycket de vill. När alla lektioner ligger ute på nätet är det lätt att följa med i undervisningen.

Guldäpplets jury utser vinnare och Guldäpplet 2015 delas ut på Skolforum i Stockholm den 26-27 oktober.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.