Att jobba digitalt – positivt för lärarrollen

Gunnesboskolan i Lund är en kommunal skola för årskurs F–9 med 425 elever. I fyra års tid har skolan satsat på en-till-en för årskurs 6 till 9. Här jobbar alla elever med datorer eller surfplattor i samtliga ämnen. Sedan 2012 är alla klasser i årskurs 6 till 9 även engagerade i pilotprojektet med Gleerups.
 


– Att jobba digitalt förändrar lärarrollen på ett positivt sätt, berättar Jonas Hällebrand, matte- och NO-lärare och IKT-pedagog på Gunnesboskolan. Jag behöver vara mindre förmedlare och mer en som stör och berör. En-till-en handlar inte om att jobba en och en utan det handlar om att ge tid för samtal i den lilla gruppen på kanske tre till fyra elever.

 

När vi träffar en av klasserna som går i 7:an på Gunnesboskolan ska de ha matte, och använder den interaktiva boken Formula. Läraren Jonas Hällebrand delar in klassen i grupper om tre för att sedan berätta om uppgiften de har framför sig; varje grupp ska göra en film som de ska redovisa på nästa lektion.

 

Vad gjorde att ni på Gunnesboskolan blev intresserade av att bli pilotskola för Gleerups? 
– Det började med att vi ville ha riktiga läromedel i datorerna. Vi jobbade redan en-till-en, men märkte att eleverna hade både dator och böcker att släpa på. Vi ville lösa det problemet och tyckte pilotprojektet var en mycket bra idé. Detta var i samband med att det skulle bytas ut en del läromedel på skolan, så vi passade på att testa något nytt.

 

Var det ett beslut från hela skolan att söka som pilotskola eller var det en enskild lärare som var intresserad? 
– Från början var inte alla lärare med på varför vi skulle göra detta, men de interaktiva böckerna är lätta att komma in i, vilket har underlättat enormt. Vi har lagt till interaktiva böcker efter hand som de har kommit ut.


– Vi är ett kollegium som gärna vill vara med och agera och reagera och inte bara ta emot. Därför passar det bra att vi får vara med och utvärdera och ge feedback på läromedlen.


Vad är den största skillnaden att jobba digitalt jämfört med hur du jobbade tidigare? 
– Den stora skillnaden att jobba digitalt är dels att eleverna alltid har med sig läromedlet och alltid har tillgång till böckerna. Övningarna till de interaktiva böckerna är grymt bra eftersom jag kan se att eleverna gör dem. Det är också jättebra med möjligheten att lägga till eget material i boken.

 

Vilken funktion i de interaktiva böckerna uppskattar du mest? 
– Jag använder gärna bilderna som finns i början på varje kapitel och brukar bygga upp någonting omkring dem för att komma igång.
 
– Filmerna är jättebra och fantastiska att kunna arbeta utifrån. När vi jobbade med de fyra räknesätten så fick eleverna i läxa att titta på filmerna inför lektionen. Den typen av läxa kan de använda sig av.

 

Behövs den tryckta boken? 
– Den skönlitterära boken kommer finnas väldigt länge. Den ger en annan dimension till läsningen när du ska ta till dig texten. Men den tryckta faktaboken har varit död länge eftersom film inte gör sig bra i tryck. Dagens barn är vana konsumenter av rörlig och interaktiv media. Filmer är väldigt bra på att förklara, de är utomordentliga hjälpmedel för att få in eleverna i tankebanor som gör att de sedan tänker vidare.

Eleverna på Gunnesboskolan tycker att en av de bästa funktionerna med interaktiva böcker är att man alltid har tillgång till dem; att man inte tappar bort dem, som med vanliga böcker.  En av eleverna, Leila Said, tycker det är roligt att gå i skolan för där träffar man sina kompisar.

 

Hur är det att vara pilotklass? 
– Det är bra att man alltid har tillgång till de interaktiva böckerna. Det är inte så att man tappar bort dem, som man annars lätt gör. Man kan inte skylla på att man inte har sin dator. Eller att man har glömt läxan för att man inte har med sig sin bok.


Vilka är de största fördelarna med den interaktiva boken? 
– Det är bra att det finns facit. Istället för att fråga läraren hela tiden kan man kolla facit och sedan kolla vad man gjort för fel och gå tillbaka.


Daniela Nilsson Pusch gillar skolan och gillar att jobba digitalt. Det är bra med filmer där någon annan förklarar allt på ett annorlunda sätt jämfört med läraren, säger hon.

 

Vilka är de största fördelarna med den interaktiva boken? 
– Det är enklare att förstå och mindre att bära och man har allting på samma ställe.  

 

Vilken funktion är den mest uppskattade? 
– Om man ska läsa en lång text så brukar jag lyssna, det är bra. Det kan vara enklare att förstå svåra ord.

 

Läser man läxor på ett annat sätt? 
– När jag har läxor brukar jag lyssna på de sidorna jag ska gå igenom och sedan göra uppgifterna. Övningarna är bra, man vet vad man ska öva på.

 

Hur tror du att man kommer jobba i skolan i framtiden? 
– Digitalt, men kanske att man fortfarande antecknar i block.

 

Behövs den tryckta boken? 
Den kan behövas, till exempel om uppkopplingen är dålig. Då borde man ha en bok bredvid.

 

Henric Nordqvist tycker att upplevelsen blir starkare med interaktiva böcker.
Är det annorlunda att lära sig med hjälp av dator istället för böcker? 
– Jag vet inte. Jag känner att jag tycker bättre om att arbeta på datorn, det är lättare för att man kan lyssna och titta på filmer och andra funktioner. Det känns roligare.

 

Hur önskar du att man kommer jobba i skolan i framtiden? 
– Jag tycker att man ska gå över till interaktiva böcker. Det kommer vara mer elektronik och mer datorer. Jag tror inte att den tryckta boken kommer behövas.