Att skriva sig till läsning - Se intervjun med Mona Wiklander

Ett av de mest välbesökta seminarierna under Framtidens lärande i Stockholm i förra veckan handlade om metoden Att skriva sig till läsning (ASL). En metod som snabbt spridit sig i svenska klassrum och som handlar om att lära sig läsa genom att skriva på dator eller surfplatta. Mona Wiklander, it-pedagog och speciallärare i Sandvikens kommun har sedan 2003 arbetat med ASL och medverkar också i Gleerups nya bok Att skriva sig till läsning.
 
Se intervjun med Mona Wiklander om språkutveckling och metoden ASL från Framtidens lärande. Filmen är gjord av elever från YBC.


​I den nya boken Att skriva sig till läsning av Maria Westman och Eva Hultin beskrivs hur metoden ASL didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun, där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Boken presenterar kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med metoden ASL. Boken ger också en fördjupad reflektion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför.


Läs mer om boken Att skriva sig till läsning.