Att vara pilotskola ger nya möjligheter för undervisningen på Skälbyskolan

Digitala läromedel skapar nya möjligheter och ändrar arbetssättet för undervisningen. I dag bloggar vår pilotlärare Patrik Sandebäck på Skälbyskolan, Järfälla, om medgång och motgång i omställningen att jobba helt digitalt. 


Att få vara pilotskola har varit väldigt spännande och skapat nya möjligheter med undervisningen. Efter att vi fick möjlighet att prova Gleerups digitala läromedel i slutet på förra terminen så kändes övergången till att jobba helt digitalt relativt enkel. 

Smidig uppstart 
Personalen och eleverna hade hunnit prova hur materialet fungerade och det gjorde att uppstarten på terminen gick smidigare än vad vi hade hoppats på. När vi nu i höstas inledde vårt pilotprojekt hos Gleerups så hade vi två andra digitala system som skulle implementeras. Vi hade valt att börja använda en ny lärplattform av vklass och dessutom börjat använda Google apps for education (GAFE). Då vår skola är en F-5 skola där vi i dagsläget använder oss av ipads samt har en 1-1satsning i år 4 och 5, medan i år 1-3 har 1 ipads till 2 elever så har arbetet varit smidigare på mellanstadiet jämfört med lågstadiet. Det gör att användningen av de digitala läromedlen kommit igång väldigt bra på mellanstadiet medan övergången på lågstadiet har varit lite svårare.

Svårt digitalt läromedel i matematik
Speciellt svårt har eleverna i år 1 haft. Inför terminen hade arbetslaget beslutat att de skulle använda det digitala läromedlet i matematik, men efter att de försökt under några veckor insåg de att det arbetet blev väldigt svårt. Pedagogerna upplevde läromedlet som för svårt, då många elever inte hade knäckt läskoden.

Emojiförbud
Självklart har arbetet inte hela tiden varit en dans på rosor. Några farthinder har vi stött på under dessa veckor. Det största bekymret var att elevernas texter försvann då de lämnade in uppgifter i svenska. Eleverna såg att de skickat in hela texter för att få dem rättade, men läraren kunde inte rätta elevens text då delar eller hela texten försvunnit. Med hjälp av elever och flera lärare på skolan och stöd av Gleerups support, kunde vi komma fram till att det var emojier som orsakade detta. Där eleverna hade satt ut den första emojien i sin text orsakade att all text efter den försvann för läraren. Så för att minska risken att detta skulle ske fler gånger så infördes en ny regel på skolan: det blev emojiförbud.

Andra bekymmer var att vi saknade en bra beredskap för när skolans nätverk låg nere. Då
vi inte hade sparat ner någon av elevernas digitala läromedel lokalt på ipaden, så fick det bli en del förändringar i undervisningen. Liknande problem blir det då någon elev glömmer att ta med sig ipaden till skolan.

Digitala uppgifter
Antalet uppgifter som finns kopplade till de olika digitala läromedlen skiljer sig väldigt mycket åt, beroende på vilket ämne. Det har gjort att vissa pedagoger upplevt att vissa ämnen varit mer svårjobbade jämfört med andra. En del har känt sig låsta till de digitala inlämningsuppgifterna som finns i t ex svenska medan andra har känt att de saknat digitala inlämningsuppgifter då i de samhällsorienterade och naturvetenskapliga ämnena.

Digitala verktyg förändrar undervisningen 
Genom att ha fått tre nya digitala verktyg för arbetet i skolan märker flera av kollegorna att undervisningen har förändrats. Det har varit väldigt många positiva kommentarer men det finns många nya utmaningar med att jobba helt digitalt. En utmaning är att få all personal att känna sig bekväm med en digitalisering av skolan.

Några fråga till andra pilotskolor: Hur löser ni detta? Har ni valt jobba med detta, valt att hitta några få punkter som alla ska göra eller valt att spänna bågen ordentligt och gå all in?

Patrik Sandebäck Skälbyskolan, Järfälla