Bättre inblick i hur eleverna arbetar, skriver och utför övningar

Det har blivit dags för Gymnasieskolan Spyken i Lund att blogga på vår pilotblogg. Bodil Merkel är lärare i engelska och undervisar elever som valt program med engelsk profil, med mer avancerade kurser i engelskaNär jag och min kollega planerade vår kurs för de nya åk 1-eleverna som läser engelska i snabbare takt, bestämde vi oss för att inte ha den interaktiva boken som en extrabok utan som huvudbok. Förra året när vi använde ”Lärobok i kommunikation” från Gleerups som extrabok var det svårt att få eleverna motiverade att använda den. För min del var jag dessutom nyfiken på att ha en lärarhandledning, vilket Viewpoints, skriven av Linda Gustafsson & Uno Wivast, erbjuder.

Lättare identifiera elevernas behov
I år är vi i startgroparna för ett internationellt projekt med inriktning mot hälsa och livsstil. Vi arbetar ämnesövergripande för att ge eleverna en större tillit till sin egen förmåga att påverka sin livsstil för ett hållbart hälsosamt liv. Den interaktiva bokens inledande kapitel ”Crossing boundaries” verkade passande för planeringen. Viewpoints är ett interaktivt läromedel, vilket framförallt avser att vi i större utsträckning kan kommunicera mellan elev och lärare. 

Detta ger mig som lärare en betydligt bättre inblick i hur eleverna arbetar, skriver och utför övningar i kursboken. Uppgifterna är lätta att bedöma tack vare en mall och flera uppgifter är självrättande för eleven. Översikten under resultat ger en bra överblick över elevernas arbetsprocess. Som lärare behöver man egentligen inte så långa uppsatser för att identifiera elevers behov av undervisning i språkets strukturer och ordförråd.

Mer utmanande texter 
I Viewpoints förord konstateras att nivån och urvalet av materialet har gjorts i linje med CEFR (Commeon Framework for European Languages) motsvarande engelska 5. Det inledande kapitlet erbjuder en aning för lite utmaning och en förbättring kunde vara att ha mer utmanande texter eller göra ett läromedel gemensamt för engelska 5 och 6 för att lättare kunna individualisera undervisningen. 

Inledande delar inspirerar 
Interaktionsmöjligheter mellan elev och elev har jag inte upptäckt i den interaktiva boken men de inledande delarna till varje kapitel inspirerar. Klassrummet fylls av livliga diskussioner om moraliska dilemman på ett personligt plan i samband med textläsningen! Ämnesmålen för engelska är dock baserade på definitionen av kommunikativ kompetens som finns i CEFR och här är den interaktiva boken förvånansvärt traditionell. Modelltexter rör enbart skrivande och under ”discuss and understand” är det delvis muntliga aktiviteter men också många ifyllnadsövningar liknande vanliga tryckta kursböcker. Grammatik- och översättningsövningar kopplade till texterna är också av traditionell art, men däremot ger filmtipslänkar och TED-talkförslag öppningar för en språkinlärning ur ett mer socio-kulturellt perspektiv. 

Engelska språkets ställning
Synen på engelska språkets ställning i världen genomsyrar våra ämnesmålformuleringar, där ett nytt fokus finns på strategier och anpassningar med tanke på engelskan som ett ’lingua franca’ i ett globalt sammanhang. ”Crossing boundaries” är framförallt kopplat till native speakers, kulturellt sett. Ett senare kapitel berör Sierra Leone, Colombia och Vietnam, men utifrån ett tungt tema om våld och krig. Dock berörs områdena i NS-kulturen på ett problematiserande sätt, vilket engagerar eleverna. 

Positiv betydelse för förmågan att lära sig engelska 
Sammantaget har valet att arbeta helt med ett digitalt läromedel haft en positiv betydelse för elevernas förmåga att lära sig engelska och utveckla sin digitala förmåga. Lärarmaterialet är autentiskt och relevant. Övningar och språksyn kan bearbetas för nå en samtida definition av kommunikativ kompetens. Även elevernas digitala förmåga att kommunicera bör vara mer utmanade. Jag ser fram emot Viewpoints 2, då kursen engelska 5 är slut.

Bodil Merkel, Gymnasieskolan Spyken 

Läs mer om Gymnasieskolan Spyken