Behovet av god sfi-undervisning har aldrig varit större

Sverige har inte haft ett så stort flyktingmottagande som det vi ser idag sedan andra världskriget. Det svenska samhället och inte minst skolan står därför inför tuffa utmaningar. Samtidigt berörs sfi-undervisningen av stora förändringar om ökad individanpassing, som träder i kraft redan nästa år. På fredag är vi med på konferensen Sfi i fokus på temat utmaning och utveckling i sfi-undervisningen.
Sfi i fokus arrangeras för fjärde året i Stockholm och tar bland annat upp hur aktuella reformer och förändringar påverkar sfi-lärares vardag och hur digitala verktyg ger motivation och individanpassad undervisning.

Vi fick en pratstund med vår författare Fredrik Harstad, lärare i sfi, svenska och SVA, och pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg. Han är moderator och föreläsare på Sfi i fokus. Fredrik är dessutom aktuell med det nya sfi-läromedlet Ingång, en läromedelserie där språkinlärningen sker genom texten, med varierade typer av texter anpassade efter studieväg och kurs.


Hur vill du beskriva det nya sfi-läromedlet Ingång?
– Vi har tagit fram en bok som innehåller många intressanta, språkutvecklande texter. Här finns allt från korta sms till långa artiklar och skönlitterära utdrag. Boken är indelad i tio teman som speglar livet, bokstavligen, från barn till pension, från födelse till död. Det ger eleverna en möjlighet att diskutera universella frågor, samtidigt som de får en bredare inblick i samhället de lever i. 

Du medverkar på Sfi i fokus, vad kommer ditt föredrag handla om? 
– Min uppgift är att vara moderator under konferensen. Men jag kommer också att hålla en egen föreläsning om sfi-utbildningens uppdrag och sfi-lärarens komplexa vardag. När man följer debatten om sfi får man känslan av att sfi ska lösa alla samhällets integrationsproblem. Men det är förstås en övermäktig uppgift för den enskilde läraren, som dessutom måste hantera stora undervisningsgrupper, kontinuerlig antagning och en elevgrupp med vitt skilda erfarenheter och framtidsmål.

Vad har du för förväntningar på konferensen? 
– Jag ser fram emot den! Det är fjärde gången jag är med på Sfi i fokus, och den här gången har vi slagit rekord - nästan 250 anmälda. Intresset är så stort att vi planerar för en repris i mars.

Sfi-undervisningen står inför förändringar, vilka positiva effekter ser du i din roll som sfi-lärare? 
– Flera av de förändringar som träder i kraft nästa år tror jag kommer att underlätta arbetet, till exempel sammanhållna studievägar och ett tydligare samband mellan kurserna i sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. 

– Sfi-undervisningen har alltid stått inför en massa förändringar, i alla fall under de 20 år jag har arbetat med sfi. Därför har de flesta sfi-lärare redan skaffar sig svart bälte i flexibilitet.

Vad ser du som den största utmaningen?
– Vi står alla inför en gigantisk utmaning: de människor som kommer till Sverige måste få lov att ta plats i vårt samhälle. De måste bli aktiva samhällsmedborgare, och få tillträde till arbetsmarknaden och vårt utbildningssystem. Lyckas vi inte med det får vi stora problem i framtiden - inte minst med tanke på det svåra politiska klimat som råder i Sverige och Europa. Sfi har förstås inte ensamt ansvar, men vi måste göra vad vi kan för att erbjuda bästa tänkbara utbildning.

 

 


Läs mer om Ingång   


Läs mer om Sfi i fokus