Bo Kristoffersson ny ledamot i Gleerups styrelse

– Hjärnan vill ha roligt! Därför måste det också vara kul att lära sig nya saker! Det säger Bo Kristoffersson som tar plats som ny ledamot i styrelsen för Gleerups.

 


Bo Kristoffersson är sedan 2012 chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn. Sedan tidigare har han lång erfarenhet av skolutveckling. Han var med och startade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Stockholm som han sedan under 15 år var utvecklingschef för. Därefter har han varit verksamhetschef och processledare på Learnit24.

– Mina erfarenheter har gett mig en mycket bra bild av hur det faktiskt ser ut i den svenska skolan. Svårigheter förekommer fortfarande med att omvandla investeringar av hårdvara till vettiga pedagogiska verktyg. Men jag ser positivt på framtiden då IT-system och teknisk utrustning nu avsevärt har förbättrats och dessutom kommer en ny generation lärare in som har ett nytt synsätt på it i skolan, säger Bo Kristoffersson. 

– Uppdraget i styrelsen för Gleerups känns mycket roligt. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Jag är imponerad över Gleerups koncept och hur de arbetar strategiskt med digital utveckling av läromedel. Det rimmar väl med mina egna tankar om skolans utveckling, säger Bo Kristoffersson.  

Bo Kristoffersson var också med och grundade organisationen för ungdomsparlamentet MEP BSR (Model European Parliament Baltic Sea Region). I skolarbetet i Simrishamns kommun är Bo Kristofferssons ledord kunskap, utveckling och lagarbete. 

I Gleerups styrelse blir Bo Kristoffersson den femte ledamoten. 

– Vi känner oss mycket glada över att Bo Kristoffersson tagit plats i vår styrelse. Med sitt engagemang, kunnande och erfarenhet blir han, en tillgång i vårt fortsatta arbete i Gleerups styrelse, säger Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups.

Övriga styrelsemedlemmar är:
Henriette Zeuchner, koncernchef Berling Media och ordförande i Gleerups styrelse
Thorsten Rosengren, vice ordförande i Gleerups styrelse
Jonas Löwgren, Malmö Högskola, institutionen för Konst, kultur och kommunikation
Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i utbildningen
Personalrepresentanter: Inger Blomqvist och Hanna
Olsson