Context - bakom kulisserna...

En film om hur man skapar man det bästa läromedlet i engelska! I filmen om vårt gy-läromedel Context får man tillsammans med författaren Tony Cutler veta hur man jobbade fram Context och de olika delarna och komponenter presenteras mer ingående. Titta på filmen om Context