Dagens ungdomslitteratur präglas av stort mörker

Ungas läsning är ett ständigt aktuellt ämne.  Larm om minskad läsning hörs samtidigt som insatser för att barn och unga ska läsa mer både i och utanför skolan görs. Men vad är det de läser och vilka trender syns i det som skrivs för unga läsare? I nya boken Från fabler till manga 2, ger forskarna Ann Boglind och Anna Nordenstam en översikt över svensk och översatt ungdomslitteratur i olika genrer.

Ann Boglind och Anna Nordenstam visar i boken Från fabler till manga 2 hur dagens ungdomslitteratur präglas av ett stort mörker där dystopierna har ökat de senaste åren.

– Samhällsproblem och realism håller i sig från ungdomslitteraturens början på 1950- och 60-talen, men det formuleras på ett annat sätt. Det är mörkare nu och de unga får klara sig själva i större utsträckning, vilket de också ofta gör, säger Anna Nordenstam.

Kaxighet och uppror mot vuxensamhället 
Ungdomslitteraturen av idag visar på såväl livets mörka som ljusa sidor. Huvudtematiken är identitetssökande och som i nästan all litteratur är frågor om kärlek och död centrala.

– En ny trend är skildringar av hur läsande och skrivande får en stor betydelse för hur ungdomarna hanterar svåra situationer. Vi kan också se en växande medvetenhet hos de unga protagonisterna, som ofta ställs inför svåra etiska problem. Framför allt i lyriken förekommer en kaxighet och ett uppror mot vuxensamhället, säger Ann Boglind.

Genreblandning
Dagens ungdomslitteratur kännetecknas formmässigt av visualitet och genreblandningar där serie- och bildromanerna får en än mer framträdande plats.

– Vi ser också att hybridgenrer utvecklas alltmer och att bilder fått en allt mer framträdande  plats. Vuxna läser också alltmer ungdomsböcker idag, särskilt dystopier och fantasy. Genren fantasy har gått fram och tillbaka i popularitet under åren, men är stark just nu, säger Anna Nordenstam.

Ungas läsning diskuteras  
Boken spänner över ett stort fält och visar hur ungdomslitteraturen har utvecklats från 1960-talet fram till idag och den presenterar dagens ungdomslitterära trender.

– Det finns så mycket bra ungdomslitteratur att vi ville göra en översikt och presentera den.  Ungdomars läsning diskuteras i så många sammanhang idag och då är det viktigt att också visa på den litteratur som skrivs för ungdomar, säger Ann Boglind.

I boken ger författarna både ett historiskt perspektiv och visar på utvecklingslinjer. Boken tar fasta på olika genrer som exempelvis ungdomsroman, bild- och serieroman, olika former av ungdomslyrik, dystopier och fantasy.

Sonya Hartnett och Jesscia Schiefauer
– Vi har även gjort en tematisk gruppering. Några exempel på teman är Identiteter, kärlek och sexualiteter; Våld, mobbning och utsatthet samt Mångkultur och rasism. Vi presenterar både enkla och mer komplexa ungdomsböcker, som exempelvis böcker av Katarina von Bredow, Suzanne Collins, Sonya Hartnett, Jesscia Schiefauer och Shaun Tan. Vårt urval är böcker som antingen är skrivna på eller översatta till svenska, avslutar Anna Nordenstam.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av ungdomslitteratur, men speciella målgrupper är studenter, forskare, lärare och bibliotekarier.

I Från fabler till manga 1 skriver Ann Boglind och Anna Nordenstam om barnlitteratur och tar där bland annat upp sagor och fabler samt klassiska barn- och ungdomsböcker.