Den digitala läroboken underlättar

Idag bloggar vår pilotskola Katedralskolan i Växjö. Yvonne Thomsen, gymnasielärare i svenska och tyska, ser många vinster med digitala läromedel och undrar samtidigt hur användandet av digitala läromedel har förändrat hennes och elevernas skolvardag?
 

Digitaliseringen av skolan är här för att stanna – det är min fasta övertygelse. Hur har då användandet av digitala läromedel förändrat min och mina elevers skolvardag? Var finns vinsterna? Finns det kanske något att invända mot all denna moderna teknik?

Katedralskolan, som är en gymnasieskola med enbart studieförberedande program, är inne på sitt tredje år som pilotskola och jag har varit med från början. Det är framför allt i ämnet svenska jag kan utnyttja den digitala läroboken. Jag undervisar även i tyska, men där finns inga digitala läromedel. Annars tror jag att just moderna språk verkligen skulle lämpa sig för digitala böcker.

Vill inte ha tillbaka fysiska läroböcker 
Den bok jag använder är Svenska timmar av Svante Skoglund. När jag först introducerade den digitala boken för mina elever var protesterna många. De ville inte läsa på skärmen! Eftersom jag snabbt insåg att om detta skulle fungera kunde de inte ha en fysisk bok parallellt, så jag tvingade dem faktiskt att ge sig i kast med boken på sina datorer. Efter första läsåret trodde jag att försöket var slut och meddelade mina elever att nu var det dags att gå tillbaka till vanliga läroböcker, men då kom protesterna igen. De hade vant sig vid den digitala läroboken och ville absolut inte ha tillbaka några fysiska läroböcker.

Eleverna mer aktiva
Varför vill de då så gärna arbeta med en digital lärobok? Som jag ser det och har konstaterat bland de flesta av mina elever, finns det ett antal fördelar. Eleverna har alltid boken med sig till undervisningen. Mestadels finns datorn med, men skulle den saknas kan man ju faktiskt arbeta i mobilen. Eleverna arbetar aktivare med texten än tidigare, för precis som ”förr i tiden” kan de stryka under och anteckna i boken. Dessutom kan man lyssna på läxan i bussen på väg hem. I Svenska timmar finns en sammanfattande film i början av varje kapitel och den tittar eleverna ofta på flera gånger, som introduktion, men sedan också som repetition. Ytterligare en funktion som eleverna uppskattar är att de kan dela anteckningar med varandra. Sammantaget vill jag påstå att inlärningen blir effektivare.

Personlig undervisning
Vilka pedagogiska fördelar ser jag då? Möjligheten att bifoga olika filer och länkar direkt i läroboken ger mig utrymme för min personliga undervisning. När jag t ex har gjort ett bildspel kan jag länka till detta eller bifoga en fil. Elevredovisningar kan också bifogas i boken. Numera använder alla mina klasser i svenska denna digitala bok, men jag kan välja vilken klass som ska se vilket material. 

Det går också att skriva meddelanden direkt i boken, men den finessen utnyttjar jag aldrig. På vår skola arbetar vi med google classroom och där skriver jag mina meddelanden till eleverna. Istället gör jag tvärtom – jag länkar till sidor i boken från mina instruktioner i classroom. Sedan en tid tillbaka använder jag bedömningsverktyget formida och detta verktyg ger mig också möjlighet att länka till boken. Om jag i en kommentar upptäcker att eleven missat något väsentligt, kan jag snabbt klippa in en länk som för eleven direkt in till de aktuella sidorna i läroboken. Denna kommentarsfunktion använder jag inte speciellt ofta än, men jag ser att här finns en utvecklingspotential. 

Läser skönlitteratur
Skönlitteratur är ett ämne där jag inte låter mina elever läsa digitalt. Det skulle givetvis fungera det också, men den härliga känslan när man kryper upp i soffan med en god bok, vill jag gärna att de ska få uppleva. En skönlitterär text kräver dessutom inte på samma sätt som en faktatext att man arbetar aktivt med den. 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att fördelarna vida överväger nackdelarna. Initialt finns ingen tidsvinst, men jag ser efter tre år att jag kan rationalisera en del förberedelsearbete. Jag ser fram emot att digitala läroböcker i tyska också blir verklighet!

Yvonne Thomsen,
lärare i svenska och tyska, Växjö Katedralskola