Det är innehållet som är det viktiga

I gårdagens tidning skrev Barometern ett reportage om en av de pilotskolor som arbetar med Gleerups interaktiva böcker i skolår 7-9.

 
Det är Karl-Oskarskolan i Oxhagen i Kalmar som sedan i november har arbetat med de interaktiva böckerna. Skolans utvecklingschef Per-Ola Jacobsson intervjuas av Birgitta Hultman och han säger så här om anledningen till att de ville delta i projektet:
 
Datorn är ett otroligt hjälpmedel, men det viktiga är innehållet, säger Per-Ola Jacobson och menar att det krävs ett systematiskt tänk över vad man vill uppnå som skola.
 
De elever som går i årskurs 6-7 har arbetat nästan uteslutande med digitala och interaktiva material i undervisningen. Lärare och annan personal har fått utbildning och pilotprojektet inleddes med en information där både elever och föräldrar deltog.  Under projektet rapporterar elever och lärare till Gleerups med önskemål om förbättringar.
 
En fördel med digitala läromedel är att de hela tiden uppdateras, säger David Persson, NO-lärare och projektledare på Karl-Oskarskolan.
 
Hela artikeln kan läsas i Barometern (2013-02-12). Den går att beställa i digital form på tidningens hemsida.