- Det är så roligt att möta lärare!

Under två veckor har cirka 600 lärare från hela Sverige deltagit i någon av våra fortbildningsträffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö. De har fått möjlighet att stifta bekantskap med Prima svenska, vårt helt nya material för svenska F-6 och lyssna på föreläsningar av Richard Hultén, författare till Prima svenska och Anne-Marie Körling som skrivit förordet.
 


Rummet är fyllt av förväntan när Anne-Marie Körling beskriver hur läraren kan öppna den språkliga världen för eleverna, på 53:e våningen i Turning Torso i Malmö. Anne-Marie Körling är pedagog, författare, och bloggare och har skrivit förordet till Prima svenska. Hon är van att vara ute och träffa lärare och det märks att hon inspirerar.

- Älskar lärarkvällar med härliga föreläsare, vänliga meddeltagare och god mat, twittrar en nöjd lärare som deltagit efteråt.

- Önskar jag hade varit med och fått ta del av hennes uppmuntrande ord, twittrar en annan lärare under Anne-Marie Körlings föreläsning. 

Prima svenska är en helt ny läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning.

- Vår ambition med Prima svenska är att det skall ge läraren ett underlag att inspireras av och arbeta vidare ifrån. Vi lär i ett sammanhang tillsammans med andra, säger Richard Hultén som tillsammans med Ulf Eskilsson är författare till Prima svenska.

I Göteborg är det nästan 270 lärare som lockats till Gleerups träff. Konferensrummet i Radison Blu fylls av skratt och igenkänning under föreläsningarna.

Richard Hultén som själv också är lärare, berättar hur han använt sina lärarerfarenheter när han i arbetat med Prima svenska.


- Prima svenska uppmuntrar det gemensamma samtalet i klassen. Dessutom är det viktigt för läs- och skrivutvecklingen att man förstår att man kan använda en text på olika sätt. Vad vill texten säga? Vad vill jag säga till den som skrivit texten? säger Richard.

- Det är så roligt att möta lärare! säger Anne Marie Körling, när vi får en pratstund med henne efter föreläsningen.


- Språk och språkutveckling för elever är så angeläget och viktigt och vi måste hitta gemensamma krafter för att hjälpa eleverna dit. Därför är det så roligt att träffa lärare som är så engagerade, och som är medvetna om detta. 
 Mirja Johannesson är läromedelsutvecklare på Gleerups och har arbetat med att ta fram Prima svenska:

- Våra fortbildningskvällar har varit välbesökta och mycket uppskattade med inspirerande föredrag av Richard och Anne-Marie. Vi har fått mycket positiv respons på Prima svenska från deltagarna, vilket är jätteroligt, säger hon.
 

Prima svenska finns för varje årskurs i en inspirerande basbok, en elevlogg (digital eller bok) med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en digital lärardel där du som lärare kan lägga upp din undervisning och inspireras av tips och idéer för att ge eleverna en trygg grund i svenska.
 

Läs mer om Prima svenska.