– Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna

Stort grattis till vår pilotlärare Carola Fransson på Karl-Oskarskolan i Växjö som fått priset Årets Nätspridare 2014! Priset delades ut vid digitala kompetensdagen i Kronoberg. Varför får du priset Årets nätspridare 2014?
– Jag blev nominerad av min rektor till denna tävling främst för att jag varit mycket aktiv i arbetet med iPad på mellanstadiet. Jag har också suttit med i en grupp som tillsammans med Linnéuniversitetet arbetat fram material som kan bli en möjlig app inom matematik. 

Nomineringen är:
”Carola Fransson har med iPad, internet och Smartboard utvecklat en pedagogisk struktur för att väcka lusten till inlärning bland våra elever i årskurs 4 och 5. Hon är även involverad i projektet PLACES, initierat av forskare knutna till Linnéuniversitetet, där mobil teknik utnyttjas för att skapa applikationer som främjar barnens matematikinlärning.”

Vad ser du för fördelar med att jobba digitalt? 
– Det är lättare att få med elever som har svårigheter att läsa och skriva. Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna till att vara mer aktiva med interaktiva verktyg jämfört med att sitta med papper och penna. Det är även lättare att fånga upp de eleverna som behöver mer utmaningar.

Du är pilotlärare och jobbar med Gleerups interaktiva böcker, vilka funktioner i de interaktiva böckerna uppskattar du och dina elever mest? 
– Främst är det jättebra att det finns filmklipp och interaktiva uppgifter i varje kapitel. Det är även uppskattat att man lätt kan fördjupa sig på området genom att gå ut och söka vidare på de olika söksidorna som Gleerups erbjuder. Bra ordlistor och extra bra att ord i texten är länkade till ordlistan för en tydlig förklaring.

Lyssna på ett inslag i Sveriges Radio där Carola berättar mer om sina erfarenheter av interaktiva böcker där t ex elever med svårigheter kan lyssna på texten.

Läs mer om Gleerups pilotskolor.