- Det känns väldigt viktigt att vara just lärare och jobba med elever

Under Skolforum fick Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan, Stockholm, ta emot lärarpriset Guldäpplet. Vi fick en pratstund med henne i vimlet efter prisutdelningen. 


Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Hon får priset för sitt arbete med att ge elever verktyg för att utveckla sitt språk och behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap som ett eget ämne i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter.  Hon bidrar till att förnya debatten kring digitaliseringen i skolan och är en viktig röst i den aktuella diskussionen om skolans utveckling, står det i juryns motivering.

Vad betyder det för dig att få priset Guldäpplet?
– Det är en stor ära och glädje att få pris för det jag gör. Många tittade konstigt på mig när jag började med programmering för ett och ett halvt år sedan. En del tittar fortfarande konstigt på mig, men nu vet jag att fler än jag förstår poängen. Jag hoppas också kunna utnyttja lite av äpplets guldglans för att få mer tyngd i mina ord och på så sätt få till en förändring fortare.

Hur vill du som lärare bidra till utvecklingen? 
– Jag försöker hitta metoder som passar in i olika åldrar och miljöer. Jag försöker ha ett helikopterperspektiv på allt jag gör, för att leta det generella som kommer många till godo. Det känns väldigt viktigt att vara just lärare och jobba med elever, inte jobba med skrivbordsutveckling.

Vad ser du som den stora utmaningen av digitaliseringen av skolan?
– Det är en komplex fråga. Digitaliseringen innebär förändringar på många aspekter av livet och samhället, oavsett om du är med på tåget eller står utanför. Vi måste på något sätt köra parallella processer här, utbilda både lärare och elever samtidigt. 

– Frågan är om vi ska anpassa undervisningen efter vad lärare kan eller vad elever behöver? Vår värld har fått en till dimension, den är härlig att lära sig!

Vad tycker du är den viktigaste frågan kring IT i skolan och varför? 
– Jag tycker det är viktigare att förstå vad IT i skolan innebär för undervisningen och vad IT gör med samhället i stort, än att lärare lär sig hantera digitala verktyg. Det är självklart viktigt det med, men av de två olika delarna av digital kompetens tycker jag att det är viktigast att vi lär oss sammanhanget, än specifika verktyg.

Lärarpriset Guldäpplet vill lyfta aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT och inspirerat elever och kollegor. Gleerups är partner till Guldäpplet sedan 2013. Karin Nygårds vann Guldäpplets 1:a pris 2014. Ylva Pettersson vann Juryns Särskilda Pris 2014 och Jacob Möllstam och Ulrika Jonson delade Guldäpplets 2:a pris 2014. 

Läs mer om Guldäpplet 2014