Digital skola handlar om mer än digitala läromedel  

Digitalisering står högt på agendan på många skolor. Men digital undervisning kräver mer än digitala läromedel. Att läsa och förstå digital text kräver förmågor som skiljer sig från traditionell läsning. Vi träffade lärare på Norgårdenskolan i Uddevalla under en workshop kring digital läsning. 

Till hösten börjar förändringar i läroplaner och kursplaner gälla där digitaliseringen på olika sätt lyfts fram och tydliggörs. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, att eleverna ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

– Mot bakgrund av detta har digitalisering blivit ett av de prioriterade utvecklingsmålen ute på många skolor. Här har man kommit olika långt på sin digitala resa, säger Lotta Persson processledare för digital utveckling på Gleerups.
 
I sin roll att stötta  i implementeringsprocessen på skolor som börjar använder Gleerups digitala läromedel möter hon lärare och skolledare runt om i landet.

Handlar inte bara om läromedel 
– Digitaliseringsprocessen handlar inte bara om att använda digitala läromedel utan dessutom om att hantera nya förutsättningar och arbetssätt. Vad krävs rent organisatoriskt och hur ser man till att digitaliseringen blir ett hållbart arbetssätt i verksamheten? säger Lotta. 

Utvecklingsarbetet kan bland annat bestå av utbildning eller workshops kring digital kompetens eller digital läsning. Vi är på plats när Lotta håller en workshop kring digital läsning på Norgårdenskolan i Uddevalla som använder Gleerups digitala läromedel

Digital läsning 
I samband med digitaliseringen återkommer ofta frågor och inlägg om skärmtid och försämrad läsförståelse i debatten.

– Därför är det viktigt att vi fördjupar oss i förutsättningarna för digital läsning. Vi måste känna till hur de tekniska möjligheterna kan frigöra lärandet, säger Lotta.  

Utmaning för många elever
– Det är en större utmaning med digitala texter än en text i en bok. Om man som lärare bara säger: ”Läs texten” så är det få elever som orkar hålla kvar i texten och bara läsa. Elever är ovana vid att läsa längre texter på nätet och på skärm, säger Tiina Hamberg, en av lärarna som deltar i workshopen.

Att läsa och förstå digital text kräver förmågor som skiljer sig från den traditionella läsningen. Under workshopen går Lotta igenom hur en multimodal text är uppbyggd och resonerar kring hur man kan använda olika lässtrategier i en digital text. 

Läslyftet på skolan
– Vi har genomfört Läslyftet på skolan och läste modulen ”Samtal om text” som till stora delar handlar om lässtrategier. Utbildningen om digital läsning blev en nyttig påminnelse. Det behöver följas upp, repeteras och dessutom är det många nya lärare i kollegiet som inte gått Läslyftet, säger Tiina. 

– Jag ser framför allt möjligheter med digital läsning och digitala läromedel, såsom att det finns möjlighet att lyssna på texten, att göra överstrykningar och kommentera. Eleverna behöver stöd och stöttning och att jobba med lässtrategier bli ännu viktigare – att bearbeta och arbeta med texten före, under och efter läsning, fortsätter hon. 

Viktigt att rusta alla elever 
Idag använder 88% av landets 11-åringar internet för att söka fakta och göra skolarbete.

– Här är skolans kompensatoriska uppdrag viktigt, att alla elever får samma möjligheter. Att rusta alla elever för digital läsning är en förutsättning för de ska kunna bli aktiva och medvetna samhällsmedborgare, säger Lotta.

Konkreta tips och verktyg 
Under workshopen ger Lotta exempel på konkreta tips och användbara verktyg att använda tillsammans med eleverna.

– Vi måste förhålla oss till både tryckt och digitalt och diskutera detta med eleverna. Vilka förmågor krävs för exempelvis för en sådan vardaglig sak som att att förstå och läsa dagens DN på nätet? frågar Lotta.

På Norgårdenskolan tycker lärarna att en stor behållning med workshopen om digital läsning är alla praktiska verktyg och tips om bland annat tillägg som kan underlätta läsningen av digitala texter. 

– Gleerups digitala läromedel är det första digitala läromedlet som jag använder tillsammans med eleverna fullt ut. Däremot har jag använt mycket digitalt material tidigare. Det är så viktigt att eleverna får träna på digital läsning, för att i framtiden fullt ut kunna delta i samhället och vara aktiva samhällsmedborgare. Det är ytterst en demokratifråga, avslutar Tiina.

Nyfiken på utbildning och workshops kring digital läsning och digital kompetens? Läs mer om Gleerups utbildning och support

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.