Digitala läroböcker – ökad kunskap?

Nu har turen kommit till Björknässkolan i Nacka att blogga på pilotbloggen. Här bloggar några NO-lärare och en elev om sina erfarenheter av att jobba med Gleerups interaktiva böcker.
 ​Lärarpespektivet: 
En stor fördel med interaktiva böcker är att eleverna alltid har tillgång till sin lärobok så länge de har tillgång till digitala verktyg t ex dator eller mobil. Det är lätt att få med sig material till lektionerna och även hem. Eleverna kan läsa både på bussen och på landet eller på andra semesterresor.

Återkoppling  
Att jag som lärare nu kan läsa elevernas svar på ”Testa dig”, ”Förklara och resonera” gör att jag lättare ser var missförstånd finns eller vad som har varit extra svårt att förstå. Ofta svarar eleverna utan så djup förklaring som faktiskt eftersträvas. Låt mig ge ett exempel: På frågan ”Varför andas vi?” kan svaret vara ”För att vi behöver syre”. Många gånger har eleverna djupare kunskap men är inte medvetna om att de måste fördjupa sina svar. Som i exemplet att koppla det till cellandning och energi. Med denna funktion kan man till varje elev återkoppla med ett mer utförligt svar. Dessa frågor skulle också kunna användas som läxförhör. 

Ännu bättre vore det om jag som lärare kunde lägga ut egna frågor som jag kan stänga/låsa och öppna och som sedan finns med i sammanställningen av elevresultat. Då skulle man kunna ha en sammanställning av läxförhör direkt i boken. Eleverna skulle få bättre insyn i vad de kan i förhållande till vad jag som lärare vill att de skall kunna.

Bra filmer
Att arbeta som ovan skrivet kommer dock att ta mycket tid och man får använda det selektivt. Däremot om man vill ha en snabb överblick är ”Repetition” ett utmärkt hjälpmedel. Då kan man rikta sitt ”pushande” i tid till de elever som behöver.

Filmerna är bra men vi skulle önska fler filmer som är dagsaktuella, länkar ut till annan media t ex youtube. Inom SO skulle det ju nu vara utmärkt med filmer om flyktingkatastrofen 2015, inom NO t ex Steven Hawkings Stockholmsbesök.

Vi NO-lärare tycker att de digitala böckerna utvecklar vår undervisning och ser många utvecklingsmöjligheter. Ovan har vi berört några. Vilka möjligheter och behov ser andra pilotskolor?

NO-lärarna, Björknässkolan

Elevperspektivet: 

Gleerups är en fruktansvärt bra sida, där man lär sig mycket, det finns förklaringar och uppgifter som passar till det man just läst. Språket är lätt och uppgifterna kreativa. 

Man kan gå tillbaka 
Det jag tycker om allra bäst med Gleerups är att man kan gå tillbaka och läsa igen och om det finns ord som man inte förstår så finns det glosor listade till höger om sidan. 

Om jag fick välja en grej som jag verkligen uppskattar så är det att man via vilken dator eller mobil som helst kan logga in och läsa samt fortsätta med uppgifterna där man sist var. Uppgifterna sparas automatiskt så det finns ingen risk att det man gjort går förlorat. 

Klicka på det svåra ordet
Jag skulle uppskatta om det räckte det med att man klickade på det svåra ordet så kom en översättning upp, det skulle göra så att man får mer flyt när man läser istället för att man ska avbryta läsningen när man inte förstår ett ord för att bläddra i gloslistan och sedan börja läsa igen.

Frida Tordhag 9 D, Björknässkolan