Digitala läromedel förenklar för nyanlända elever i Simrishamn

På Korsavadskolan i Simrishamn går många nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska. Gleerups digitala läromedel har visat sig vara ett stort stöd i undervisningen. Översättningsfunktion, talsyntes, frågor efter kapitlen och filmer är några funktioner som flitigt används i arbetet. Vi besökte en lektion och fick träffa elever och lärare. 

Efter höstens stora flyktingström står många kommuner och skolor inför tuffa utmaningar att ta emot nyanlända barn och ungdomar på ett bra sätt. Simrishamns kommun är en av de kommuner som tagit emot en mycket stor del. På Korsavadskolan år 7-9 har man sedan i höstas tagit emot 100 nyanlända elever. 

Drog igång undervisning för nyanlända
Med en situation med många nyanlända som snabbt behövde lära sig svenska för att sedan kunna slussas ut till vanliga klasser var Anna Jernsjö, lärare på Korsavadskolan, med och drog igång undervisningen för nyanlända elever. Snabbt insåg hon och studiehandledaren Ali Jaber fördelarna med de digitala läromedlens funktioner.

– Hade vi inte haft digitala läromedel vet jag inte hur vi skulle löst detta, säger Anna.  

Funktioner som inbyggd översättning, talsyntes, filmer, bilder och frågor efter kapitlet visade sig vara ett stort stöd i undervisningen för nyanlända. 

Vi får en pratstund med Anna, Ali och några av deras elever innan lektionen ska börja. Leen Hsino, Fatima Iskif och Hadil Khalil kommer alla från Syrien och går i idag i 7:an. 

– Jag tycker det är bra att man kan lyssna på texten. Man lär sig bättre när man både ser och hör, säger Leen. 

– Det är jättebra med film eftersom texterna kan vara långa och svåra, berättar Fatima.  

Översättningsfunktionen får med alla elever 
Eleverna är vana att använda översättningsfunktionen i dedigitala läromedlen. Eftersom Google translate finns inbyggt i webbläsaren är det enkelt att översätta hela eller utvalda delar av texten till ett annat språk. 

– Översättningsfunktionen underlättar för att få med sig alla elever i klassrummet, säger Anna.

– Tänk dig situationen vi har, med flera olika språk i samma klassrum. Då är det en stor hjälp att kunna översätta texten till elevernas respektive modersmål, fortsätter hon.  

Föräldrarna blir delaktiga 
Leen, Fatima och Hadir tycker det är bra att jobba med digitala läromedel:

– Alla läromedel finns i datorn och vi behöver inte bära på tunga böcker i väskan. I datorn finns allt helt enkelt, säger Hadil.

De är också nöjda med att de kan använda läromedlet hemma. Då kan föräldrarna också ta del av det. 

– Ibland när vi har en svår text och översätter den till arabiska hemma kan mina föräldrar förklara svåra ord och begrepp säger Fatima.

Kemilektion i klassrummet
Vi får följa med in när klassen ska ha lektion i kemi. Det digitala läromedlet projekteras på storbild och hela klassen tittar på en film om surt och basiskt. Efter en kort bit in i filmen stannar de den. Ali översätter det som sagts på filmen till arabiska. Sedan förklarar han på svenska och ställer frågor på svenska.

– Hänger alla med? frågar Ali

Så fortsätter de med ytterligare en kort sekvens av filmen som Ali översätter och förklarar och ställer frågor kring. 

– Det här är ett långsamt sätt att gå igenom, men de digitala läromedlen har fördelen att eleverna kan se och lyssna samtidigt, säger Anna efter lektionen.

Efter genomgången får klassen arbeta med övningsuppgifter som de kan läsa på sitt eget språk i och med översättningen. 


Tankar om utveckling 
Både Anna och Ali har tankar om hur man skulle kunna utveckla de digitala läromedlen för arbetet med just nyanlända. 

– Filmerna är bra fast helst skulle vi vilja ha text till filmen också så att eleverna dessutom kunde läsa samtidigt som de ser och lyssnar, säger Anna. 

– I SO-materialet upplever eleverna att det är alltför långa och svåra texter, säger Ali.  

– När det gäller de här ungarna bär de alla med sig fruktansvärda minnen och ofta sorg. De lämnar aldrig katastrofen. De har varit med om saker vi inte kan föreställa oss. Skolan måste få vara en annan värld, avslutar Anna.

Nyanlända elevers lärande
Den 17 maj är du välkommen till en eftermiddag med fokus kring nyanlända elever och svenska som andraspråk. Läs mer och anmäl dig 

Läs mer om Gleerups digitala läromedel