Digitala läromedel ger oss bra översikt av elevernas kunskaper

Lärare och elever på Olympiaskolan i Kävlinge använder Gleerups digitala läromedel i engelska. Översikten av elevernas kunskaper och möjligheten att ge återkoppling direkt till varje elev är några av fördelarna som Malin Kastrup och Johanna Petersson lyfter i dagens blogginlägg. 

Under 2015 blev vi en 1:1-skola där alla elever fick tillgång till en Ipad. Nu kunde äntligen den stora digitaliseringen få genomslagskraft men det var med blandade känslor hos flera pedagoger. En viss oro över hur vi skulle använda Ipaden fanns och några var oroliga över att den egna digitala kompetensen inte skulle räcka till samt hur undervisningen skulle påverkas. 

Att komma igång
Vi bestämde oss för att börja arbeta fullt ut med Gleerups digitala läromedel Happy i engelska i hela vårt 4-6 arbetslag. Eftersom vi tidigare använt just detta läromedel i bokform var vi välbekanta med innehåll och struktur redan innan vi började. Att komma igång var inte svårt och man får inte vara rädd för att ta hjälp av eleverna. De är ofta vana vid både dator och Ipad och inte rädda för att prova sig fram. Strukturen är tydlig och lätt att följa. Som pedagog är det lätt att skapa egna tillägg och länka till annat material.

Fördelar och nackdelar
I vårt arbete med digitala Happy har vi både sett fördelar men även några nackdelar. En fördel är att man kan lyssna på texterna vid upprepade tillfällen. Övningarna är varierande och även de kan man göra flera gånger. Som pedagog får du lätt en översikt av gruppens kunskaper genom att se hur övningarna gått för den enskilda eleven. Det finns även möjlighet att ge återkoppling direkt till varje elev vilket gynnar det formativa arbetssättet.

I våra undervisningsgrupper ha vi flera elever med läs- och skrivsvårigheter och de har upplevt att det är svårt att hoppa mellan sidorna när man ska göra övningarna. När de ska skriva i övningarna så blir hela övningen fel om de stavar fel. När man arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter tappar de suget om allt blir fel för att de har glömt en bokstav. Stavningen är viktig men en önskan från våra elever är att de kan få rätt även om man glömt en bokstav och skriver som det låter.

Bra med ordlista
Här är några kommentarer från våra elever om det digitala läromedlet Happy:

– Det är bra att det finns en ordlista som man kan klicka fram om man inte förstår
orden.
– Det är bra att man slipper hålla reda på böcker.
– Det är bra och roligt att läraren kan skriva kommentarer till mig.
– Jag hade tyckt att det var bra om det fanns ordlista som man kunde ta fram även på
övningssidorna för det är svårt att komma ihåg orden när man ska hoppa mellan
sidorna.
– Det är trist att hela övningen blir fel för att man stavar fel.

Malin Kastrup, lärare i SO, svenska och engelska
Johanna Petersson, lärare i NO, matematik och engelska
Läs mer om Olympiaskolan