Digitala läromedel ger oss tid att ge eleverna återkoppling

Tidigare satte lärarna på Henås skola själva ihop sina läromedel i svenska, vilket tog mycket tid och energi. Idag använder de Gleerups digitala läromedel och tiden kan användas till annat, till exempel att ge eleverna mer återkoppling på texter. Anna Olsson lärare i svenska och historia bloggar om de positiva förändringar hon upplever med att jobba digitalt. 

I augusti 2016 flyttade elever och lärare åter in i den nya skolan i Henån efter att den renoverats i fyra år och vi bedrivit vår verksamhet i tillfälliga lokaler. När vi flyttade ut ur skolan gick vi från att arbeta mycket digitalt med till exempel Smart Boards till att ha svarta tavlor och kritor. Under åren i tillfälliga lokaler blev vi en 1:1-skola och vi fick också med tiden whiteboards och projektorer. Nu när vi kommit tillbaks till våra ordinarie lokaler är vi alltså en skola med goda digitala förutsättningar och att arbeta med digitala läromedel känns som en naturlig fortsättning på vår digitalisering.

Behöver inte komma ihåg inloggningsuppgifter 
Under förra läsåret prövade vi Gleerups digitala läromedel i historia och lärarna tyckte att boken var väldigt bra. Det var svårt att få det att fungera för eleverna eftersom de bara hade historia vid ett tillfälle i veckan och ofta hann glömma sin inloggning och inte kom ihåg hur läromedlet fungerade. Nu är vi fler lärare och ämnen som använder läromedlen och det fungerar mycket bättre. Att eleverna kan logga in direkt via sitt Google-konto underlättar också mycket eftersom de aldrig behöver komma ihåg sina inloggningsuppgifter. 

Eleverna alltid tillgång till läromedel
Eftersom det har varit många förändringar i samband med flytt av verksamhet och annat har vi baserat vårt pilotprojekt mycket på frivillighet, så de lärare som känt att det har passat bra har valt att vara med och använda de digitala läromedlen i sin undervisning. Huvudsakligen är det lärare i so-ämnen och språk som har valt att delta, men även i viss utsträckning matematik- och no-lärare. Vi ser allihop framförallt fördelar med att arbeta med ett digitalt läromedel som bas för undervisningen. Så länge elevernas datorer fungerar har de alltid tillgång till sina läromedel och de behöver inte släpa runt tunga stadieböcker i väskan. En del elever saknar dock vanliga pappersböcker att bläddra i. Både lärare och elever kan också sakna överblicken man får i en pappersbok.

Tid över till att ge elever respons 
För oss som undervisar i svenska är det första gången på många år som vi har ett gemensamt läromedel. Vi har tidigare arbetat utan läromedel och istället själva satt ihop material från olika håll vilket har tagit mycket tid och energi. Att istället arbeta med ett digitalt läromedel som bas gör att den tiden kan gå till annat, till exempel att ge eleverna mer återkoppling på texter. Det är också bra för eleverna att ha ett läromedel att gå tillbaka till och kunna läsa om olika saker många gånger om de behöver. 

Möjlighet till översikt 
Dessutom är det väldigt bra med de sammanfattande filmerna och att det går att lyssna på texterna. Uppgifterna som finns till texterna och möjligheten att få en översikt över hur det går för eleverna när de arbetar med dem är också väldigt uppskattat. Det enda eleverna har anmärkt på är att de ibland tycker att övningarna är för lika i de olika ämnena. Även lärare i övriga ämnen framhåller fördelarna med att ha allt samlat på ett ställe och att slippa många av de knöliga lappar som det redan finns för många av i skolans värld.

Öppnar nya möjligheter
Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med de digitala läromedlen och de möjligheter de ger så här efter en knapp termin. Det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla arbetet med materialet ytterligare, till exempel som grund för att flippa klassrummet och vi ser det som en väldigt bra del i vårt fortsatta digitaliseringsarbete.

Anna Olsson, Henås skola, Orust 

Läs mer om Henås skola