Digitala läromedel gör eleverna mer motiverade

Användningen av datorer i skolan och skärmtid för yngre barn har debatterats livligt. Vi besökte en trea på en av våra pilotskolor under en lektion i engelska.  Här har lärarna goda erfarenheter av att jobba med digitala läromedel. De gör eleverna mer motiverade och sparar tid för lärarna.

Ingela Ekdahl som är en av pilotlärarna på Simrislundskolan i Simrishamn har sett flera fördelar med att arbeta med Gleerups digitala läromedel. 

– Jag har fått ett otroligt gensvar från mina elever. Jag ser att digitala läromedel är otroligt motivationshöjande. Eleverna är ”mer med” helt enkelt, säger Ingela. 

Pilotklasser 1-3
Sedan 2015 har Gleerups pilotklasser också i skolår 1-3. Vid vårt besök på Simrislundsskolan jobbar årskurs tre med temat ”Homes” i engelska och en bild från kapitlet visas som storbild på Whiteboarden. Tillsammans med eleverna placerar Ingela ut lappar med ord knutna till temat, dels på bilden på Whiteboarden och dels i klassrummet. 

Ingela pratar engelska hela tiden. Hon berättar efteråt att eleverna har haft engelska sedan i skolår 1 och att hon valt att tala engelska helt och hållet för att duscha eleverna i språk. 


– Jag ger dem ett flöde av ord och de förstår mer och mer. Förstår de bara något ord kan de förstå sammanhanget, säger Ingela. 

De kan lyssna om och om igen
En av funktionerna i Gleerups digitala läromedel är att du kan få texten uppläst. 

– När vi har gått igenom en text så kan eleverna lyssna på texten igen. Tidigare ordnade jag inspelningar till dem som behövde så att de kunde lyssna igen. Nu kan alla som vill lyssna på texten igen hur många gånger de vill. För mig som lärare spar det enorm tid, berättar Ingela.

Ingela berättar också att eleverna gärna lyssnar på texterna hemifrån. 
– Det är verkligen så att de sitter på sin fritid, hemma eller på fritids och lyssnar på sångerna och texterna igen. De tycker om det.

Självrättande övningar i det digitala läromedlet gör att eleverna kan arbeta självständigt. 

– De upplever att de ”levlar” i övningsdelen när de får direkt bekräftelse på en övning och det tilltalar eleverna. Att de kan arbeta självständigt i materialet ger dem också mer självkänsla, säger Ingela.– Det är bättre att jobba med datorn, för då har man allt där. Det är jättebra att man kan lyssna på texten, tycker Duru och Thea i klass 3 på Simrislundskolan.  

Elevnära texter
På Simrislundskolan använder de det digitala läromedlet Happy i engelska. 


– Jag är väldigt nöjd med Happy. Eleverna gillar texterna och texterna är mycket elevnära. De speglar hur man pratar och resonerar när man är i den åldern som eleverna här är, säger Ingela. 

– Innehållsförteckningen är lättöverskådlig, vilket gör det lätt att hitta och det går lätt att hoppa mellan olika kapitel.

Resultatvisning spar tid 
I de digitala läromedeln finns en resultatvisning där läraren kan se vilka uppgifter som eleverna har gjort och hur de lyckats.

– Man får lättare upp ögonen för de elever som är bra på att starta mycket men inte lika bra på att slutföra. Som lärare är det tacksamt att se detta, som annars kan vara svårt att få syn på.


– Om jag ser att många har missat på en övning så kan jag repetera den vid nästa lektion. Det är verkligen tidsbesparande. Jag hade det inte lika överskådligt tidigare. Det tog längre tid att samla ihop allt för att få den bilden, säger Ingela.  

Har fått med föräldrarna 
Ingela berättar vidare att skolan också fått positivt gensvar från föräldrarna. På föräldramöten och utvecklingssamtal har de informerat om och visat hur de jobbar med de interaktiva böckerna. 

– Föräldrarna tycker att det är kul få mer inblick. De är positiva till att de kan logga in hemifrån och ha möjlighet att ta del av vad barnen gör. Motivationen hos eleverna har höjts även hemma. Även de som inte har varit så intresserade tidigare vill jobba med läroböckerna hemma, avslutar Ingela.

Från 2016 erbjuder Gleerups helhetslösning för digitala läromedel även för åk 1-3.  För endast 29 kronor/månad får varje elev tillgång till Gleerups digitala läromedel i matematik, svenska och engelska. 

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker
Läs mer om Happy 
Läs mer om Gleerups helhetslösning för digitala läromedel