Digitala läromedel ökar tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning 

Nu visar en ny rapport från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, att elever och studerande med funktionsnedsättning inte får tillgängliga läromedel och kurslitteratur som de behöver. Detta hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. 


– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM i ett pressmeddelande.  

Digitala läromedel måste innehålla hjälpmedel
För elever med fysiska och kognitiva funktionsvariationer måste ett bra digitalt läromedel innehålla en rad hjälpmedel. Några exempel kan vara talsyntes, multimodalt innehåll, interaktiva övningar, olika sätt att navigera och individuella läsinställningar. Ett läromedel som anpassar sig till eleven, inte tvärtom.

Nära samarbete med SPSM
Gleerups digitala läromedel har utvecklats i nära samarbete med SPSM just med tanke på elever med funktionsvariationer. 

– När vi har utvecklat Gleerups digitala läromedel har en drivkraft hela tiden varit att öka tillgängligheten. Funktionerna i våra digitala läromedel som är designade för elever med funktionsvariationer är bra för alla elever och gynnar elever med speciella behov. Därmed blir undervisningen mer inkluderande, säger Marcus Ander, ansvarig konceptutveckling digitala läromedel, Gleerups.  

– Vi tror att genom inkludering av elever med särskilda behov minskar utsattheten och gapet mellan grupper. Dessutom blir det bättre för alla andra elever också, fortsätter han.

Talsyntes och medföljning 
Med talsyntes i digitala läromedel får du innehållet uppläst. Det går även att få medföljning i texten, det vill säga att du lyssnar och samtidigt följer med i den markerade texten på skärmen. Talsyntesens läshastighet går att reglera utifrån önskemål och behov. 

På Gärsnäs skola i Simrishamn använder 12-åriga My som har dyslexi, ofta talsyntes och medföljning i sina digitala läromedel. 

– För mig är det svårt att läsa en vanlig faktatext och att komma ihåg den. Det är bättre att lyssna och samtidigt följa med i texten. Det har visat sig att jag lär mig mer då, säger My.

Välj det sätt som passar bäst
I Gleerups digitala läromedel väljer du olika bakgrundsfärger, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Ett av typsnitten är särskilt avsett för dyslektiker, två av bakgrundsfärgerna är speciellt framtagna för synskadade.

Lina Mårtensson som går på Malmö idrottsgymnasium uppskattar möjligheten att kunna välja inställning för typsnitt, bakgrundsfärg och textstorlek.

– När jag använder en annan bakgrundsfärg istället för vit tar jag lättare in texten, säger hon.  

Delad vy
Med delad vy kan du vara på två ställen samtidigt i ditt digitala läromedel utan att tappa orienteringen. Du kan till exempel arbeta med övningar i den ena vyn samtidigt som du läser text eller ser på film i den andra vyn.

– Jag gillar de digitala läromedlen och jag använder ofta delad vy där man kan du vara på två ställen samtidigt. Jag använder det speciellt i svenska och gör övningar i den ena vyn, samtidigt som jag har texten i den andra vyn, berättar Gustaf Palmqvist på Malmö Idrottsgymnasium.  

Hitta läromedel för elever med olika behov
I SPSM:s söktjänst Hitta läromedel kan du hitta läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv.  
– Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM. 

Nyfiken på Gleerups digitala läromedel?
Prova själv vilket stöd Gleerups digitala läromedel erbjuder. Du kan prova gratis i 30 dagar
Vill du ha hjälp att skapa en likvärdig och inkluderande lärmiljö på din skola. Boka ett möte