Vårt nyårslöfte för en likvärdig skola

Välkommen tillbaks till en ny termin! Och till ett nytt år med nya möjligheter. Vårt stående nyårslöfte till alla lärare och elever runt om i landet är att fortsätta bidra till förverkligandet av en likvärdig skola. 2018 är det viktigare än någonsin! 
 

Alla elever i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. Upprop från både lärare och elever under hösten visar att det finns många utmaningar vad gäller att upprätthålla en skola för alla elever oavsett bakgrund, var de bor eller personliga förutsättningar.

– Något är fel i kommunernas prioriteringar när en sjuåring inte kan få både en matematikbok och en läsebok. Men det är verkligheten i min och många andra svenska skolor, trots att vi vet hur viktiga kvalitativa läromedel och böcker är för elevernas lärande, skrev läraren Sara Persson i en debattartikel som snabbt spreds och fick stort genomslag i media.

Vikten av läromedel för likvärdig skola 
Sara Perssons beskrivning av bristen på läromedel är tyvärr verklighet i många skolor. Den brittiske forskaren Tim Oats pekar på vikten av läromedel som en väg till en likvärdig och jämlik skola i en artikel i Skolvärlden.

Vi på Gleerups vill bidra till en likvärdig skola genom att: 

1. Tillhandahålla digitala läromedel av hög kvalitet 
När många skolor nu står inför val av digitala läromedel är det viktigt att veta vilka krav man bör ställa på ett digitalt läromedel. 

Vi har listat de tio viktigaste kraven som du kan fokusera på när det gäller utvärdering och val av digitala läromedel. 


2. Inkludera alla
En av de allra största fördelarna med digitala läromedel är att de inkluderar alla och möjliggör individualisering. Alla elever utgår från samma läromedel men den enskilda eleven kan välja att läsa, lyssna, titta och öva på det sätt som passar bäst. Digitala läromedel kan vara till stor hjälp för elever med dyslexi när det gäller att uppfatta och förstå innehållet i en text.

Talsyntes och medföljning 
12-åriga My i Simrishamn har dyslexi och använder ofta talsyntesen i sina digitala läromedel för att få mattetal och texter upplästa. Ofta använder hon också medföljning, vilket innebär att hon lyssnar och samtidigt följer med i den markerade texten på skärmen. 

– För mig är det svårt att läsa en vanlig faktatext och att komma ihåg den. Det är bättre att lyssna och samtidigt följa med i texten. Det har visat sig att jag lär mig mer då, säger My.


3. Inkludera nyanlända
En av skolans stora utmaningar är att ta emot och undervisa de många nyanlända elever, som snabbt behöver lära sig svenska språket för att komma in i undervisningen.

Integrerat studiestöd på modersmål 
Digitala läromedel har visat sig vara ett stort stöd i undervisningen av nyanlända elever. Översättningsfunktion, talsyntes och filmer är några funktioner som särskilt lyfts fram.  Nyanlända eleverna har också stor nytta av studiestödet som är integrerat direkt i de digitala läromedlen och som gör det möjligt att hänga med i undervisningen på sitt modersmål.

På Fagrabäckskolan i Växjö uppskattar läraren Mikael Bruér att studiestödet ingår i Gleerups digitala läromedel: 

– Det är jättefint att studiestöd på modersmål finns. Det passar de elever som är ambitiösa och vill mycket men där språket är en brist. Det blir ett fantastiskt stöd som hjälper dem att hänga med och inte begränsas av sina språkkunskaper, säger Mikael Bruér.


4. Frigöra lärartid 
Den största utmaningen inför 2018 är kanske ändå lärarbristen. Före jullovet kom siffror från skolverket som visar att skolor och förskolor behöver rekrytera personal till 77 000 heltidstjänster.

– Det är allvarligt eftersom kvalitet i skolan förutsätter att vi har skickliga, utbildade, examinerade och kompetenta lärare i våra klassrum, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Läromedel viktigare än någonsin
I en situation med många lärare med liten undervisningserfarenhet ute på skolorna blir behovet av läromedel viktigare än någonsin. Många lärare som använder Gleerups digitala läromedel berättar att digitala läromedel gör eleverna mer motiverade och sparar tid. 

– Det finns en stor vinning i att eleverna enkelt kan komma åt skolarbetet hemifrån utan borttappade böcker eller att man varit sjuk några dagar. Vi ser att elevernas engagemang och lust att lära ökar då läromedlet är digitalt, säger lärarna på Böleängsskolan i Umeå som använder Gleerups digitala läromedel

Genom att tillhandahålla digitala läromedel med smarta funktioner som inkluderar alla elever och underlättar skolvardagen vill vi bidra till att skapa en likvärdig skola. Att ha ett strukturerat och samtidigt flexibelt läromedel så att man kan göra det till sitt eget, är vår utgångspunkt. 

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel? Du kan prova gratis i 30 dagar.