Digitala läromedel – stort stöd för planering och ett mer flexibelt arbetssätt 

En planering som jag som lärare har gjort, går ofta i stöpet, vid oplanerad frånvaro och en vikarie måste in. Med digitala läromedel har vi fått helt nya möjligheter att förbereda vikarier eller kollegor skriver Christian Berggren på Tångvallaskolan i Vellinge.  


Ett arbetssätt vi använder oss av med Gleerups digitala läromedel är att jag som lärare skapar en keynote till det område jag tänkt gå igenom, här använder jag delvis material från det digitala läromedlet men också mycket material utifrån för att komplettera. (Ett önskemål på funktion i framtiden skulle vara redigerbara keynotes/ppt:er att använda vid genomgångar.) Det är bra att använda bilder ur det digitala läromedlet och delar av texten vid genomgångarna för att eleverna ska känna igen sig. När jag testar av förmågor och innehåll använder jag ofta Gleerups provmallar, de uppskattas mycket då de förenklar bedömning.

Ständigt uppdaterade läromedel förenklar 
Om man jämför att jobba digitalt med att jobba med tryckta böcker så är det en fördel att eleverna har tillgång till nästan allt sitt material på en plats. Det är en minskad börda för rygg och väska och inga problem med glömda böcker när man kommer hem eller när man kommer till skolan. Filmmaterial som kan tittas på om och om igen. När man jobbar med aktuella saker märker man ju att materialet är fräscht, som när vi exempelvis arbetade med amerikanska revolutionen och amerikanska valet.
Nackdelarna är som vanligt vad gäller allt digitalt material, läsvänligheten på en skärm, överblick över en större textmassa.

Digitala läromedel nya möjligheter för planering 
Vid planerad och oplanerad frånvaro gäller ju som alla vet att en vikarie eller kollega får hoppa in när man är borta. Den planering jag som lärare har gjort, går ofta i stöpet. Är frånvaron planerad brukar det gå aningen bättre. Med digitala läromedel har vi helt nya möjligheter att förbereda vikarier/kollegor: 

Saker blev gjorda under min frånvaro
Under mars månad var jag som småbarnsförälder tvungen att vabba. Vi hade nyligen startat ett arbetsområde med bakterier och celler.  Vi hade startat upp med att repetera hur ett mikroskop fungerade och gjort några praktiska övningar innan VABen smög sig på. Men då jag hade planerat att, förutom några utstickare, hålla mig ganska mycket till det digitala läromedlet  TitaNO Biologi, blev planeringen deschiffrerbar för vikarien. Detta var bra i sig, men som grädde på moset blev faktiskt ytterligare saker gjorda under min frånvaro. Detta fick mig att bli påmind om att man inte är (som ju är en sanning för de flesta av oss lärare) oumbärlig, man kunde ersättas av någon annan och saker blev gjorda ändå! 

Fördel med filmer som förberedande läxa 
Nåväl, planeringen var gjord för vikarien och gick i kort ut på att eleverna skulle, som en förberedande läxa, fast i skolan, titta på introduktionsfilmerna på sina ipads, läsa textstycken och göra övningarna i slutet av kapitlet. Ett slags flippat klassrum skulle man väl kunna våga sig på att kalla det för. 

Ny nivå på förståelse
Fördelen med det hela märktes direkt då jag kom tillbaka, dels i form av en helt annan nivå på förståelse under mina genomgångar, dels av högre kvalité på frågor och i diskussioner. Men vad var då skillnaden mellan detta och en vanlig bok? Skulle man inte kunna ge vikarien en film och en bok och gjort samma sak? Jo absolut, men inte när man inte är på plats. 

Mer flexibelt arbetssätt 
På min skola har vi en vikarieinloggning till Gleerups portal, med denna inloggning når man allt material vi använder på skolan, från år 4 upp till år 9. Att kunna skicka länkar till vikariesamordnare och på så vis dessutom ge vikarien chansen att förkovra sig lite innan i materialet, underlättar. Som bonus kan jag till och med efteråt se att eleverna har gjort vissa delar av materialet. Så tummen upp för digitalt, mer flexibelt när man själv eller elever är frånvarande, färre elever med kutade ryggar till följd av med böcker överfulla väskor och enklare för elever som behöver en extra genomgång genom att t ex titta på filmer.

Christian Berggren, lärare i Ma, NO och teknik, Tångvallaskolan, Vellinge kommun.