Digitaliseringen blir bara större – Möt Ingrid Carlsson, pilotlärare, BjörkebyskolanBjörkebyskolan i Järfälla är en av Gleerups pilotskolor. Ingrid Carlson som är lärare i SO och SVA i årskurs 6-9 är med i pilotprojektet och besökte Gleerups vid vår senaste Pilotdag. Tillsammans med 20-talet andra lärare från våra pilotskolor delade hon med sig av erfarenheter och synpunkter kring pilotprojektet och våra digitala lärverkyg. 

Hur har det varit att jobba som pilotskola?
– Vår skola befinner sig i ett initialt skede som pilotskola. Hittills är jag mycket nöjd. Det har varit ett bra och bekvämt samarbete. Vi har fått bra kontakt, ett trevligt och intresserat bemötande och jag känner att vi har ett ömsesidigt intresse.

Vad betyder en erfarenhetsutbytesdag för er som jobbar i pilotskolorna? 
– En pilotdag som idag är helt avgörande för projektet. Det är härligt att möta de andra pilotskolorna. Att höra om deras erfarenheter ger viktig inspiration för framtiden. Jag känner att en dag som denna ger massor av energi och idéer som jag tar med hem till mina kollegor. Det ger också en större ansvarskänsla för projektet. 

Vilka främsta fördelar ser du med Gleerups interaktiva böcker?
– Att de förändrar sättet att jobba med eleverna, till ett mer elevaktivt sätt. Interaktiva böcker är en bra bas för att förbereda eleverna för fortsatta studier. De ger också ett bredare och djupare lärande.  Jag tror att det blir mer lustfyllt. Den största vinsten är att eleverna inte blir fästa vid en bok – utan lär sig att söka material mer laborativt. Lärverktyget är också helt på elevernas villkor – deras värld, där de befinner sig.

Hur ser du på framtiden och digitaliseringen i skolan?
Digitaliseringen blir bara större, tror jag. Vi måste följa samhällsutvecklingen i skolan. Jag ser flera positiva sidor. Det är till exempel härligt att digitalisering innebär en sådan generös dela-kultur. Det finns många goda exempel på detta. Det känns bra, jag tror det är helt rätt väg att gå. 


Läs mer om våra pilotskolor 

Läs mer om interaktiva böcker