Digitaliseringen skapar både lust att lära och undervisa

Den nya tekniken har förändrat hela vårt samhälle. Men våra klassrum ser likadana ut som för 100 år sedan. Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö, bloggar idag om hur vi kan lyckas att med hjälp av ny teknik skapa lust att lära och ge elever nya möjligheter att ta till sig undervisning på det sätt som de lär sig bäst på.
 

Alla har någon gång gått i skolan, vilket många också använder som en ursäkt för att tala om hur skolan borde vara. Frågan är hur bra koll man egentligen har på hur det var den där onsdagen på matematiken eller på eftermiddagen på idrotten. Minns vi verkligen hur lektionerna var upplagda, vilka regler som gällde, vilka konsekvenser och hur konsekventa dessa konsekvenser var? Kan det vara så att våra minnen av hur det var att gå i skolan är begränsade till vår egen upplevelse av skolan eller det som är kvar av den upplevelsen och därmed absolut ingen helhetsbild av skolan? 

Teknologin gjort intåg i skolans värld
Efter att många av oss vuxna slutat har teknologin gjort sitt intåg i skolan och skapat omöjliga förutsättningar för de stackars lärarna att utföra sitt uppdrag. Förbjud mobilerna skanderas, om inte på gator och torg så på fikaraster och vid middagssamtal. Det saknas befogenheter att beslagta teknologin! Att ungdomar inte kan hantera iPads utan kommer fastna i kränkningar på sociala medier eller spela bort sitt liv på meningslösa spel är ytterligare åsikter som får väldigt mycket luft under vingarna i debatten. 

Problemet är att många glömt
Jag håller med om att alla har gått i skolan, problemet är att de som skriker inte går i skolan nu. Problemet är att många glömt bort att de elever som tidigare inte hade full uppmärksamhet på vad som hände ritade på bänken, kastade radergummin, knäckte spetsen på pennan med vilja så man fick vässa den flera gånger under en lektion, gick på toaletten besvärande lång tid, ritade blommor eller liknande i stencilerna med mera. Idag tappar eleverna eventuellt uppmärksamhet på grund av sin iPad eller dator, men varför?

Tekniken förändrar hela tillvaron 
Samhället ser annorlunda ut idag gentemot hur det såg ut för exempelvis 20-30 år sedan. Tekniken har förändrat hela vår tillvaro, både på arbetet och i hemmet. De ungdomar som går i skolan idag kommer att komma ut i ett arbetsliv som ytterligare förändrats bara under deras skoltid. Så många som 65% av de eleverna som går i grundskolan idag kommer arbeta med ett jobb som idag inte finns när de är klara med skolan. 

Klassrummen ser likadana ut
Trots att alltså samhället förändrats och skolan ska utbilda framtida medborgare så förändras inte skolan för att kunna ligga i linje med omvärlden. Klassrummen ser likadana ut som för 100 år sedan även om svarta tavlan har bytts mot vita tavlan eller kanske till och mot en smart tavla. Undervisningen sker genom att läraren längst fram i klassrummet sprider sin kunskap till kunskapstörstande elever som ska sitta still och ta emot, minnas och förstå vad läraren säger. 

Böcker och papper och penna har i en del stolta kommuner bytts ut mot en skärm att läsa från och ett tangentbord att skriva med. Men själva processen är densamma, eleverna läser en text och skriver sedan en text. Jag vet och förstår att detta är grovt generaliserande och att det finns många positiva exempel på många skolor, men poängen är att vi faktiskt i stort sett alltid gör saker på samma sätt som de senaste 100 åren.

Digital transformation
På Stenkulaskolan tror vi att en transformation av undervisning är nödvändig. 
•    Med hjälp av tekniken ska elever kunna lära sig mer och på ett sätt de inte kunde tidigare.
•    Med hjälp av tekniken skapar vi lust att lära (och lust att undervisa). 
•    Med hjälp av tekniken ger vi elever möjligheter att ta till sig undervisning på det sättet som de lär sig bäst på.
•    Med hjälp av tekniken förbereder vi elever för framtidens samhälle.

Digital lärmiljö 
Vi skapar vår digitala lärmiljö med hjälp av iPads, Gleerups digitala läromedel, riktningslösa klassrum med Apple TV, flippade klassrum, digitala lektionsplaneringar och digital lärplattform. Med hjälp av möjligheterna att själva lägga till länkar och material i Gleerups digitala läromedel får vi dynamiska läromedel som anpassas efter den klass vi har i klassrummet. 

Digitala läromedel ger möjligheter att lära på bästa sätt  
Alla elever har sina digitala läromedel med sig överallt, hela tiden och allt i formen av en iPad. De digitlala läromedlen är så mycket mer än en bok. Har du svårt för att läsa till dig kunskap finns det bilder och filmer som gör att du lär dig på bästa sätt. Har du lättare för att lyssna än att läsa så kan du få materialet uppläst för dig i de digitala läromedlen. Har du kommit nyligen till Sverige så finns det även möjligheter att läsa läromedlen på andra språk. Allt detta var inte möjligt tidigare, men tack vare tekniken kan alla elever lära sig på det sättet de lär sig bäst och de har alltid med sig läromedlen. Med rätt användning av tekniken inspirerar vi eleverna till att lära mer och till att utbilda sig till framtidens medborgare.

Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö