Digitaliseringen Sveriges mest outnyttjade resurs - riksdagsseminarium 21 oktober

På onsdag hålls ett riksdagsseminarium om utbildning och digitalisering. Seminariet arrangeras bland annat av EdTech Sweden och Gleerups medverkar under programpunkten SFI och språkintroduktion – Ett konkret exempel.Digitalisering är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor för att trygga konkurrenskraften, uppdatera kompetens hos den enskilda individen, hos organisationen och på nationell nivå. Samtidigt är digitaliseringen Sveriges mest outnyttjade resurs. Vuxenutbildning, högre utbildning och företagsutbildning, står inför enorma outnyttjade möjligheter att utnyttja digitaliseringen för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet.

Den 21 oktober anordnas ett webbsänt riksdagsseminarium i frågan. Seminariet leds av Ulf Skarin som tillsammans med deltagarna i paneler och talarstolen försöker identifiera de hinder och möjligheter som finns för att till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 


Gleerups medverkar under programpunkten: 

SFI och språkintroduktion – Ett konkret exempel
Idag anländer 2000 flyktingar om dagen. Kompetens som vi idag behöver. Idag tar det ca 7-10 år från mottagande till att hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden. Kan digitalisering av utbildning korta den tiden och öka effektiviteten och kvaliteten? 

Medverkande: Ebba Östlin, ordförande utbildningsnämnden (s), Botkyrka kommun, Lars Åkerblom, vVD Gleerups och Niss Jonas Carlsson, Språkkraft


Tid: 21 oktober 9.00-12.00
Värd: Maria Stockhaus (m), utbildningsutskottet och EdTech Sweden

EdTech Sweden är ett initiativ och mötesplats som verkar för att Sverige återtar tätpositionen inom Edtech i utbildning och genomför sin första konferens den 12-13 November.

EdTech Swedens samarbetspartners, är Gleerups Utbildning AB, Blekinge Tekniska Högskola, It´s Learning, Blackboard, Stiftelsen MTC, Anthon B Nilsen Utbildning AB, Lernia, SVERD och Rektorsakademien Utveckling som arrangerar det hela. 

Läs hela programmet

Läs mer om vårt Sfi-material