Ditt bidrag gör skillnad!

För varje lärare som börjar prenumerera på Gleerups nyhetsbrev skänker vi 30 kronor till Rädda Barnens projekt För en tryggare skola. Under året som gått har detta resulterat i att vi kunnat skänka 230 000 kr och därmed medverkat till att ge alla barn i Sverige tillgång till bra utbildning och samma möjligheter i skolan. Rädda Barnen har under många år arbetat för en trygg och rättvis skola. Vi fick en pratstund med Sonny Andersson, som arbetar med Rädda Barnens utbildningsfrågor lokalt.

– Projektet ”För en tryggare skola” utgår från Barnkonventionen, forskning och Rädda Barnens erfarenheter. Vi har tagit fram ett material med fem checklistor som alla är framgångsfaktorer då en skola vill arbeta för att få en tryggare skola.  Det kan bland annat användas för ett bra värdegrundsarbete och ger konkreta tips och råd för hur skolan kan arbeta vidare, säger Sonny Andersson. 

Likvärdig skola 
Rädda Barnen har också tagit fram ”Rädda Barnens nio skolkrav” som ställer krav på kommuner, Skolverket och regeringen.

– Rädda Barnen har formulerat ett antal krav i områden som har stor påverkan på elever och deras vardag i skolan. Områden som, trots att de omfattas av skollagen, idag är åsidosatta. Till exempel ska skolan vara avgiftsfri, men våra undersökningar visar att skolan långt ifrån är det. Vi vill också att eleverna ska ha en rimlig tillgång till skolkurator eller skolpsykolog.  Det viktigaste kravet är dock att skolan ska vara likvärdig, att alla barn oavsett bakgrund ska få samma chans att uppnå kunskapskraven. Så är det inte idag, säger Sonny Andersson.

Ökad vuxennärvaro
– Ökad vuxennärvaro i skolan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att få en tryggare skola. Här erbjuder vi skolan en plan för hur detta ska fungera där också eleverna inkluderas. Hur är en bra rastvakt? Har eleverna fått kartlägga otrygga platser? Hur fungerar vuxennärvaron i ”mellanrummen”, platser på skolan där vuxna sällan finns, till exempel när eleverna är på väg från gympan till klassrummet? Rädda Barnen har ett koncept för frivilliga ”Rastvänner”, där vi stöttar skolan inom detta område, säger Sonny Andersson.

Läxhjälp 
I projektet har Rädda Barnen gjort ett stort antal aktiviteter. Mycket av Rädda Barnens arbete sker i lokalföreningar där man bland annat erbjuder läxhjälp.

– Antalet barn som är med på läxhjälpen varierar från olika orter, allt från ett par stycken upp till ett tjugotal. Läxhjälpen i sig är viktig, men än viktigare är den relation som byggs upp mellan läxhjälparen och eleven. Många gånger är detta den enda schyssta vuxenrelationen som eleven har, så det som börjar med matte eller svenska övergår till en relation där eleven delar med sig av sina problem och där Rädda Barnen innebär skillnad, avslutar Sonny Andersson.

Läs mer om Rädda Barnens arbete med ”För en tryggare skola” 

Läs mer om Gleerups samarbete med Rädda Barnen

Vill du också bidra?
Tipsa en kollega att börja prenumerera på Gleerups nyhetsbrev så samlar vi tillsammans in mer pengar till Rädda Barnens projekt För en tryggare skola. Börja prenumerera så skänker vi 30 kr till Rädda Barnen