Efterlängtade nya digitala läromedel i spanska

Idag och imorgon pågår Språkdagarna på temat Språk så in i Norden i Stockholm. Gleerups deltar och presenterar nya digitala läromedel för både grundskolan och gymnasiet. Möt Marie Kindblad, redaktör för nya ¡Te toca! för årskurs 6-9.

– Det här är ett enastående material vad gäller bild och ljud! Det finns gott om hörövningar och många rörliga bilder, både filmer och videobloggar, berättar Marie.

Marie Kindblad är språklärare i svenska, franska och spanska med mångårig erfarenhet att jobba som lärare i klass 6-9 i Ystad. Sedan i höstas har hon varit redaktör för det nya spanska läromedlet ¡Te toca! på Gleerups.

– Som lärare vet jag att man vill ha många och varierande hörövningar för att eleverna ska få höra olika röster och träna sig att lyssna och det får du i ¡Te toca!  I andra material är det oftast inte så många övningar, säger hon. 

Helt digital serie
Nya ¡Te toca! är en helt digital serie för nybörjarelever och materialet är årskurslöst. Du får träffa ungdomarna Eva, José, Khalid och Marisa i Barcelona. Med dem lotsas du in i världsspråket spanska och den spansktalande världen. Med hjälp av filmer, ljudklipp, bilder och lästexter tränar eleverna språket. För läraren finns en mängd stödmaterial och hjälp för bedömning. 

– Titeln ¡Te toca! betyder ”det handlar om dig” eller ”det är din tur” och materialet upplevs mycket autentiskt. Alla filmer är inspelade på plats i Barcelona, berättar Marie. 

Fokus på bild och ljud
Några referensklasser runt om i landet har redan provat materialet.
– De har uppskattat att fokus ligger på bild och ljud och tyckte filmerna var roliga och innehållsrika, säger Marie. 

¡Excelente! för gymnasiet 
Digitala läromedel i spanska är efterlängtade för grundskolan. Nu kommer också ett helt nytt läromedel i spanska för gymnasiet, ¡Excelente!

– ¡Excelente! är ett komplett, digitalt läromedel för steg 3 och 4 för gymnasiet och vuxenutbildning. Det består av ett omfattande grundmaterial och ger också goda möjligheter för individualisering genom nya sätt att arbeta med grammatik och lässtrategier, berättar Will Maddox, redaktör.

Föredrag på Språkdagarna 
Under Språkdagarna finns chans att lyssna på Marie Kindblad och Will Maddox när de presenterar de båda nya läromedlen och ger tips om hur digitala läromedel kan berika och variera din undervisning. 

Program språkdagar

Läs mer Te toca

Läs mer Excelente