Eleverna på Slottsvångsskolan: Att ha allt samlat på ett ställe gör skolan lättare och motivationen ökar.

Denna vecka har det blivit dags för två elever på Slottsvångsskolan i Helsingborg att blogga på vår pilotblogg. Annie och Emma ser fördelen med att ha alla läromedel på en och samma dator och uppskattar testa-dig-själv-frågorna i de interaktiva böckerna.


Det finns många olika sätt man kan arbeta på i skolan och med många olika typer av läromedel. För några år sedan var det absolut vanligast med en klassisk lärobok, en tjock och tung bok. Inte en enda dator så långt ögat kunde nå, men tiderna förändras och tekniken utvecklas. Teknikens utveckling har gett upphov till förändring i både skola och samhälle. 

Att skolan och utbildning följer den tekniska utvecklingen är viktig, då allt måste kännas aktuellt och i sin tid. Eftersom de flesta som studerar är unga och faktiskt har växt upp i vårt moderna samhälle, är det inte konstigt att modernare läromedel uppskattas. Inte nog med möjligheten att kunna samla allt material på en enhet, tror vi också att motivationen hos oss unga ökar. Det som alla lärare strävar efter hos en elev, är just motivation. Utan motivation kommer eleven inte att kunna eller vilja lära sig saker och kommer då inte utvecklas under sin skolgång. 

Alla böcker på en och samma dator 
Faktumet att kunna ha sina läroböcker digitalt på en och samma dator, är verkligen en tillgång och gör skolan något lättare. Det är också mycket lättare att bära med sig en lätt dator än att bära med sig ett helt bibliotek med olika skolböcker i olika ämnen. Vi har främst använt böckerna i NO och SO ämnena men även i svenskan. Vi får ofta uppgifter i böckerna och lärarna refererar ofta till böckerna för tydligare förklaringar eller om du vill repetera något som läraren gått igenom. Just frågorna och uppgifterna på sidorna är något som har uppskattats, då det är lätt att testa sig själv och sina kunskaper. En annan funktion som är väldigt bra är sökfunktionen som fungerar väldigt bra om det är något speciellt ord som man vill ha förklarat, den ger också eleverna en möjlighet att hitta andra relevanta sidor än de som läraren har valt om ämnet som vi jobbar med. 

Tydliga och bra filmer ger enkel förklaring
Texterna i Gleerups är väldigt lättlästa och uppbyggnaden av de olika sidorna är väldigt tydliga, samt lätta att förstå. Det finns många underrubriker i styckena och även bilder, detta ger också en tydligare bild av innehållet. Samt filmerna med överblickar och sammanfattningar av texterna, är väldigt tydliga och bra. En annan bra sak är att filmerna (främst i No ämnena) ger en ganska enkel förklaring som kan hjälpa en att förstå grunden, denna grund fördjupas senare med de lite mer avancerade “gula” sidorna i slutet av kapitlet detta gör att man enkelt kan läsa på en lite högre nivå. 

Testa-dig-själv, en av de bästa funktionerna
En av de bästa sakerna med Gleerups interaktiva böckerna är “testa dig själv frågorna” som verkligen bekräftar att man har förstått och hängt med i texten. Det som skiljer dessa “testa dig själv” frågorna från liknande frågor i andra böcker är att datorn rättar svaren åt dig vilket gör att du inte behöver vänta på att läraren ska hjälpa dig att rätta. Detta är väldigt bra om du gör uppgifterna t.ex. kvällen innan ett prov och inte kommer att vara i kontakt med läraren innan provet. 

En annan funktion som är väldigt bra är att du kan markera i texten och att du lika lätt kan ta bort din markering. Detta funkar inte i vanliga böcker där du kan göra en felmarkering som du kanske inte kan ta bort. Dessutom blir det väldigt kladdigt i böckerna om alla elever som har haft dem genom åren ska göra markeringar i dem. Att ingen kan skriva eller på andra sätt lämna permanenta spår i din bok är också en stor fördel. 


Konstruktiv kritik   
Om vi ska lämna lite konstruktiv kritik så har vi några få saker som vi tror att Gleerups skulle kunna utveckla. “Testa dig själv” uppgifterna som vi är väldigt positiva till tappar på vissa ställen sin bästa funktion vilket är att du inte behöver en lärare som sitter och rättar dem. I en del av No-böckerna så ska man skriva lite längre svar och att man sedan ska vänta på att läraren ska rätta. I vår klass gör vi aldrig detta eftersom att det tar så lång tid och blir dubbelt jobb för läraren. Självklart är det svårt för en dator att ge rätt och fel på den här typen av uppgifter men det hade underlättat mycket om man t.ex. hade kunnat skriva en kommentar med ett exempel på ett godskänt svar för att eleven själv ska kunna rätta sina svar. 

Detta var lite saker som vi har tänkt på i vårt lyckade samarbete med Gleerups.

Annie & Emma 
Slottsvångsskolan, klass 9, Helsingborg