Elevernas engagemang ökar och likaså deras motivation. – Möt Guldäpplets finalister

Av alla duktiga lärare som nominerades till Guldäpplet 2015 har nu tre finalister utsetts. I en serie blogginlägg presenterar vi de tre finalisterna lite närmare. Idag möter vi Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, Wendesgymnasiet, Kristianstad.
 – Det är så skoj att vara en av tre finalister till detta pris. Det trodde jag aldrig. Jag känner mig oerhört hedrad men också stolt. Tänk att mitt arbete uppskattas och inspirerar, säger Jenny.

– Jag är gymnasielärare i svenska och historia och sedan augusti också förstelärare med fokus på språkutveckling/svenska och IKT. Min arbetsplats är Wendesgymnasiet i Kristianstad och tillsammans med mina elever har jag bloggen Fröken JE:s blogg.

– Då jag gärna delar med dig av mina erfarenheter, tankar och idéer driver jag också bloggen Jenny på Wendes som främst vänder sig till andra pedagoger runt om i Sverige. Här hittar man en del material som jag tagit fram och tanken är att andra ska kunna använda det, säger Jenny.

Jenny Edvardsson är läraren som gillar utmaningar. "Vad har Mando Diao med svenska 1 att göra?" Frågan blir ett anslag för svenska med eleverna på Fordon- och transportprogrammet. Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna.

Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon försöker skapa en klassrumsmiljö som förenar högläsning, you-tube-filmer, bloggar och digitala verktyg.

Hur har din lärarroll förändrats med digitala verktyg?
– Den största förändringen är nog att jag idag hittar fler möjligheter att närma mig eleverna. Jag har också börjat ha en allt mer digital undervisning, där bloggen blir utgångspunkt för det vi ska göra under lektionstid. Sedan tänker jag också att de digitala verktygen gör att de administrativa delarna av mitt arbete blir allt enklare och tar allt mindre tid i anspråk. 

På vilket sätt påverkar de digitala arbetssätten dina elever?
– Mina elever påverkas på flera sätt. Alla elever får möjlighet att klara av undervisningen med hjälp av de kompensatoriska hjälpmedel som den digitala tekniken erbjuder. Deras engagemang ökar och likaså deras motivation. Den digitala tekniken skapar i många fall en ökad lust och lusten är en av drivkrafterna bakom motivationen. När eleverna är motiverade ökar deras prestation och leder i de flesta fall till bättre resultat. De digitala arbetssätten skapar också möjlighet för eleverna att lättare reflektera över sitt eget lärande men också att ge feedback kring egna eller klasskompisars uppgifter. 

Ger de digitala verktygen dig en bättre inblick i elevernas kunskap och förståelse, i så fall hur?
– Jag hävdar att de digitala verktygen ger mig en bättre inblick i elevernas kunskap och förståelse. Med de digitala verktygen kan jag få ytterligare sätt att möta eleverna och de skapar också ökad möjlighet för alla elever att ta del av undervisningen. Då jag arbetar mycket med skrivprocess i svenska är tekniken ett klart hjälpmedel, då eleverna kan skriva, läsa mina eller kompisars kommentarer, skriva om och så vidare.  Med filmer och ljudinspelningar kan vi lätt förflytta oss i tid och rum och skapa ett närmare möte med exempelvis en historisk person. Genom att också digitalt skapa former för den formativa bedömningen blir det enkelt både för mig och mina elever att följa elevernas kunskapsutveckling.


Guldäpplets jury utser vinnare och Guldäpplet 2015 delas ut på Skolforum i Stockholm den 26-27 oktober.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.