Elevernas självkänsla växer av att klara läsningen själva!

Denna vecka bloggar Korsavadskolan i Simrishamn på vår pilotblogg. Sofie Hall som undervisar i den särskilda undervisningsgruppen Tryggheten skriver om hur elever med särskilda behov jobbar med Gleerups interaktiva böcker.
 


 

 

Jag heter Sofie och jobbar i Simrishamn på Korsavadsskolan 7-9. Jag undervisar i en särskild undervisningsgrupp som heter Tryggheten. På Tryggheten går just nu 10 elever med svårigheter inom autismspektrat och/eller ADHD/ADD. Vissa av eleverna har all sin undervisning på Tryggheten, andra bara delvis och har då vissa ämnen i stor klass. Jag är inne på andra året med Gleerups, förra läsåret som testare och nu som pilot. De digitala böcker jag använder är Utkik i samtliga SO-ämnen 7-9 och Happy 6-9. ​

Särskilt nöjda med att få texten uppläst 
På det stora hela är vi (jag och mina elever) nöjda och särskilt nöjda är vi alla med funktionen att få texten uppläst. Talsyntesen gör att den upplästa texten låter struttig och konstig, den säger ju varje ord för sig och inte i sitt sammanhang, men ändå är den mycket bra. Elever som jag tidigare har läst högt för kan nu känna frihet i att klara av att läsa själva. Bra för mig, som får mer tid att hjälpa med annat och bra för eleverna vars självkänsla växer av att klara läsningen själva!

Önskelista till Gleerups digitalboksmakare
Om denna blogg kan fungera som en önskelista till Gleerups digitalboksmakare så är eleverna och min första önskan att det skapas en funktion för överblick av böckerna. Finns detta redan är min önskan att denna funktion blir tydligare så att någon av oss hittar den...

Vi önskar alltså en funktion där valfritt antal sidor ur boken kunde visas på ett och samma uppslag, lite som man kan göra i Word på förhandsgranskning. Visa alla sidor som några frågorna täcker in, visa ett kapitel, visa hela boken, ja ni förstår säkert hur jag menar. Ännu bättre hade varit att man sen kunde komma till önskad sida genom att klicka på den från överblicken. Det skulle bli lättare att hitta tillbaka till någon sida man läst tidigare, lättare att se vad som komma skall, hur mycket det är kvar att läsa osv. Mina elever har ett stort behov av tydlighet och framförhållning och detta skulle förmodligen hjälpa dem mycket. Att det skulle underlätta för mig vet jag alldeles säkert.

Vår andra önskan handlar om valfrihet. Förra året var det ett par elever som p g a sina funktionsnedsättningar inte klarade av att använda en digital bok. Detta var i och för sig mest ett bekymmer för mig som testare, då det ju var meningen att jag i undervisningsgruppen endast skulle använda den digitala boken. Nu gjorde jag inte det (olydig testare) utan dessa elever fick så klart använda en tryckt Happybok istället. Men jag tänker att min två elever inte kan vara unika i detta. Just nu klarar alla mina elever av att använda digital bok, men hur det ser ut nästa läsår vet jag inte. Min poäng är att det är väldigt bra när böckerna finns både som digitala och som tryckta. Det ger större möjlighet till individanpassning, gladare elever och bättre måluppfyllelse.

Tack för mig. Hoppas att våra önskningar går i uppfyllelse!
Sofie Hall 

Läs mer om Korsavadskolan