En klassiker inom socialt arbete

Kommunikation är grundläggande i allt arbete med människor. Kanske är det därför som kursboken Bära eller brista har blivit något av en klassiker på utbildningar inom socialt arbete.  Boken tar upp just kommunikation och relationer i arbetet med människor och kommer nu i ny upplaga. Gudrun Hedberg undervisar på Institutionen för socialt arbete på Umeå universitet och har sedan många år använt Bära eller brista i sin undervisning.  

 

Hur länge har ni arbetat med Bära eller brista
– Vi har arbetat med boken sedan 2004. Vår kurs personlig professionell utveckling (PPU), pågår under fem terminer och boken är vår ”grundbok” varje termin. Vi lärare är väldigt nöjda med denna kursbok då de olika delarna är väl anpassade till inslagen på vår PPU-kurs och den är även lätt för studenterna att ta till sig.

Hur kommer det sig att ni valde boken? 
– Det började med att vi fick frågan om att läsa ett utkast på norska för att se om det var något för vår undervisning. Efter denna läsning så tyckte vi att boken var relevant till innehållet och hade ett bra upplägg med många reflektionsuppgifter och praktiska övningar. 

– Det som framförallt tilltalar oss med Bära eller brista är kombinationen mellan teoretiska resonemang och praktiska övningar som kan göras både enskilt och i grupp. Boken har dessutom en bra mångfald med till exempel avsnitt som behandlar intersubjektivt tänkande, fenomenologi, hermeneutik och systemiskt relationstänkande. 

Hur använder ni övningarna i boken? 
– Vi använder flera uppgifter. Bland annat ”Projekt för egenutveckling” där studenterna efter ett individuellt utvecklingssamtal får följa punkterna och lämna in en skriftlig plan. Efter två terminer följer vi upp planen. Detta har fungerat bra och varit uppskattat av studenterna.

– Vi lärare använder oss ofta av olika diskussionsfrågor vid våra träffar med studenterna och de olika modeller som är beskrivna vilket tydliggör olika ämnen vi tar upp. 

Vad tycker studenterna om boken? 
– Studenterna är väldigt nöjda med boken. Vi har hört; ”vi älskar boken” och ” jag kan inte slita mig från Bära eller brista för att läsa annan litteratur för den är så bra”. De kan gå tillbaka till boken och använda den i olika kurser under hela utbildningen. 

Läs mer om Bära eller brista - Kommunikationer och relationer i arbetet med människor