Erfarenheter från Det digitala lärandets möjligheter på SETT 

Digitaliseringen pågår för fullt på landets skolor. Men den digitala arbetsmiljön för lärare behöver bli bättre på skolorna och skolhuvudmännen måste ta ansvar. Det menar forskaren Åke Grönlund som också följer projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. På SETT kan du lyssna till erfarenheter från projektet med såväl konkreta tips som diskussion med publiken.
 

I forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” har 13  högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel – förutsättningarna för att genomföra en lyckad digitaliseringsprocess. Projektet startades 2015 av Samsung, Gleerups och Atea och är inne på sitt tredje och sista år.

Stora skillnader 
Åke Grönlund är en av forskarna som följer projektet och arbetar som professor i informatik vid Örebro universitet. I en artikel i Skolvärlden pekar han på stora skillnader i hur långt man har kommit i den digitala utvecklingen mellan landets skolor. 

– Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika kommuner. Flera rapporter visar att några kommuner knappt är digitala alls, medan andra har kommit långt, säger Åke Grönlund. 

– Det är skolhuvudmännen som måste ansvara för att det fungerar, och i dag gör de inte det på många håll, säger han. 

Skolhuvudmännens viktiga roll 
Några av de tydligaste insikterna från forskningsprojektet är skolhuvudmännens viktiga roll samt betydelsen av samarbete.

– Förändringen kommer inte att ske genom att lärare individuellt blir duktigare på IT, utan den nyttan kan bara skapas om skolhuvudmannen utvecklar verksamheten, säger Åke Grönlund i en rapport från projektet.

Positiva effekter för likvärdigheten
Teknikens roll i digitaliseringen av skolan är en viktig fråga inte minst när det kommer till det digitala lärandets positiva effekter för likvärdigheten och frågan om digital inkludering. Målet med ”Det digitala lärandets möjligheter” är att generera ny kunskap och insikter om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och utforska hur man på bästa sätt skapar en digital inlärningsmiljö där varje elev har förutsättningar för att lära.

Erfarenheter från forskningsprojektet på SETT
Torsdagen den 12 april kl 11.15-12.15 på SETT har du chansen att höra mer. Åke Grönlund tillsammans med läraren Sofie Nilsson och rektorn Gabriella Brundin som deltar i projektet bjuder in  till en interaktiv keynote med såväl konkreta tips för hur skolledare, lärare och beslutsfattare kan bidra till skolans digitalisering som till diskussion med publiken. Läs mer

Läs alla samlade whitepapers om projektet Det digitala lärandets möjligheter.