Ett brett och fylligt lärarmaterial med många möjligheter ger stor vinst för undervisningen

Ett lärarmaterial som är bredare, och kopplar till både filmer, värderingsövningar och bilduppgifter, är det som Ann-Louise Persson, lärare i en tvåa på Simrislundskolan, uppskattar att jobba med i sin undervisning. 


– En av vinsterna med lärarmaterialet är att det är så brett att det kan genomsyra många olika ämnen. Det är ett härligt urval. Man väljer det man vill ha, säger Ann-Louise Persson.

I alla Gleerups digitala läromedel ingår ett fylligt lärarmaterial – en mängd varianter av stöd för lärarens undervisning. Planeringstips, uppgifter, bedömningsstöd, ljud, bildbank, länkbibliotek, filmer och handledningar är exempel på vad som kan ingå i lärarmaterialet. 


Vi träffar Ann-Louise Persson som undervisar i en tvåa på en av Gleerups pilotskolor, Simrislundskolan i Simrishamn, och använder sig av lärarmaterialet i Prima svenska. 

– Vi har nu använt Prima svenska i snart ett och ett halvt år och jag tycker det fungerar mycket bra. Det täcker en stor del av den kunskap eleverna ska ha med sig enligt Lgr 11 i svenska. Eleverna är hjälpta av att de följer en person som de ofta kan identifiera sig med. Genom att vi nu under en längre tid har följt My kan vi allt oftare reflektera över hur My har utvecklats och därifrån naturligtvis dra paralleller till eleverna, säger Ann-Louise.

Uppgiftsbanken
Lärarmaterialet till Prima svenska innehåller lektionstips, extramaterial i den så kallade ”Uppgiftsbanken”, länkar till filmer från UR, tips på skönlitteratur, kopieringsunderlag för utskrift och bokstavsträning. Ann-Louise berättar att hon alltid tittar igenom lärarmaterialet när hon ska börja ett nytt avsnitt och lägger in det hon tycker verkar relevant till sin grupp. 

– I uppgiftsbanken fördjupar jag mig vidare. Det är naturligtvis en vinst att få nya tips och infallsvinklar och därefter brukar mina egna idéer väckas, säger Ann-Louise.

I undervisningen använder Ann-Louise många av länkarna som är kopplade till lärarmaterialet, men också andra länkar både från AV-media och You Tube.

Eleverna förstår vart vi är på väg
– Vad gäller elevernas utveckling kan jag se att det naturligtvis handlar mycket om hur jag lägger upp arbetet. Det optimala för bästa resultat är när vi först tittar på bilden i början av avsnittet och diskuterar tillsammans. Det hjälper många att förstå vart vi är på väg men också att titta tillbaka och försöka komma ihåg och återberätta. Numera får de också den enklare texten (några får alla texterna) med hem som läxa under veckan vilket har gett ännu bättre resultat. För de elever som inte har läsflytet ännu är det en stor vinst att de kan hänga med genom att lyssna och därigenom vara med på våra gemensamma lektioner, säger hon.

– Lärarmaterialet till Prima svenska är bättre än andra lärarhandledningar jag tidigare använt eftersom det är bredare, och både kopplar till filmer, värderingsövningar, bilduppgifter och liknande, säger Ann-Louise.

Läraren väljer det som passar bäst 
– Tanken med lärarmaterialet i Prima svenska är att läraren med hjälp av uppgiftsbanken ska kunna skapa sin egen planering, säger Mirja Johannesson som är redaktör för Prima svenska-serien. 

– I klassrummet har man behov av olika typer av övningar i svenska. Det kan vara bokstavsträning, språkstärkande aktiviteter eller gruppövningar. Filmer och länkar i materialet är kvalitetssäkrade och utvalda för att kunna funka tillsammans med bokens tema men också bidra till annan vinkel. Jag hoppas att läraren ska kunna använda materialet på ett flexibelt sätt och välja det som passar bäst i sin undervisning, säger Mirja Johannesson. 


Läs mer om Prima svenska 


Gå med i gruppen Pima svenska på facebook