Fem frågor till Eva Hultin inför årets bokmässa

I nästa vecka är det dags för bokmässa i Göteborg och Gleerups deltar liksom förra året i bokmässans stora skolsatsning Molnet med fokus på lärande, läromedel och digitalisering.  
 


Molnet vänder sig till lärare, skolledare, beslutsfattare och andra verksamma inom skolans värld. Här utvecklas skola och lärande!  På scenen arrangeras inspirerande samtal och föreläsningar. Du kan delta i aktiviteter och mingla med andra verksamma inom utbildningssektorn. 

Som vanligt finns också ett särskilt Skolspår i seminarieprogrammet med ett stort antal seminarier som riktar sig direkt till pedagoger. Gleerups har intressanta föreläsningar både i skolspåret och på Molnetscenen.

Vi ställde fem frågor till vår författare Eva Hultin som håller föreläsningen ”Att skriva sig till läsning”.  

Hur laddar du inför bokmässan?
Jag brukar föreläsa om vårt forskningsprojekt som vi skrivit om i boken Att skriva sig till läsning under 90 minuter. Så jag laddar genom att fundera på vad jag kan hinna säga på 20 minuter, vad jag helst vill ha med. 

Vad kommer din föreläsning att handla om?
Min föreläsning handlar om ett forskningsprojekt, Digitaliseringen av skolans tidiga skriftspråkspraktiker, som jag genomfört med en kollega, Maria Westman. Boken, Att skriva sig till läsning – analyser av det digitala klassrummet, handlar ju om detta också. 

Varför har metoden, Att skriva sig till läsning (ASL), blivit så populär?
I och med digitaliseringen av skolan så har nya möjligheter uppstått att ge läs- och skrivundervisningen delvis ny design. Datorer och andra digitala resurser förändrar inte i sig undervisningen, men ASL är ett pedagogiskt koncept som möjliggör att de digitala resurserna i klassrummet tillvaratas så att nya vägar in i skriftspråket öppnas.

Vad har du för råd till lärare som vill använda metoden? 
Mitt råd är att lärare informerar sig om metoden, och om vilka olika utformningar den finns i. För ASL är ett samlingsnamn för olika metoder med det gemensamt att datorn är central i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Därefter är det viktigt att läraren själv anpassar metoden till sitt klassrum, till sina elever och på så sätt gör den till sin egen. En metod kan aldrig ersätta lärares didaktiska omdöme, som innebär att läraren behöver överväga vad som är lämpligast i den egna praktiken.

Har du siktat in dig på något spännande seminarium du själv ska besöka?
Nej inte ännu, men det ska bli mycket spännande att se vilka skönlitterära författare som är där. Jag uppskattar såväl ungdomslitteratur som vanliga romaner, så det blir roligt om någon av favoriterna är där. Sedan blir det spännande att gå på någon kollegas, det vill säga någon annan skolforskares, seminarium med.

 

Mer info och tider för alla våra föreläsningar i Skolspåret och på Molnetscenen.

Hela programmet Molnet