Fin recension av titeln Pedagogisk dokumentation som aktiv agent

 

"Här får vi möjlighet att lära oss mer om pedagogisk dokumentation men också om oss själva, om livet och lärandet, och om hur sammanflätat etik, vetande och varande är. Det här är en bok att läsa om många gånger, för att kunna växa och utvecklas och ta ansvar för det pågående och det som kommer", skriver recensenten i tidningen "Modern barndom" nr 3/12 som ges ut av Reggio Emilia Institutet.
 
Läs hela recensionen av högskoletiteln Pedagogisk dokumentation som aktiv agent eller mer om titeln i vår webbshop.