Finalisterna till Guldäpplet 2015 utsedda

Av drygt 80 kompetenta och duktiga lärare som nominerats från hela landet har nu tre finalister utsetts till Guldäpplet 2015. Finalisterna presenterades på bokmässan vid lunchtid idag. 

Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera aktiva lärare för inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undrevisningen med stöd av digitala verktyg.

Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv, det visar bland annat den senaste PISA-rapporten med fokus på elever, datorer, och lärande. Digitalisering är inte en fråga om apparater och teknik. Undervisningen och lärandet måste stå i fokus. Årets drygt 80 nominerade till Guldäpplet visar att användningen av digitala verktyg i skolan sprider sig, att kvalitén ökar och att det digitala lärandet sprider sig

– De nominerade till lärarpriset Guldäpplet förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna med genomtänkt pedagogik och digitala verktyg, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

På Molnetscenen under den pågående bokmässan presenterades finalisterna inför en förväntansfull publik vid lunchtid idag.

Årets tre finalister till Guldäpplet är:

Cecilia Johansson, lärare i svenska och historia, årskurs 7–9, Helenelundsskolan , Sollentuna och fil lic i historia

Cecilia Johansson upptäckte att både flickor och pojkar lärde sig mer och motiverades av att publicera sig på nätet. Tysta flickor fick en röst och pojkarna motiverades till att skriva. Med exempelvis Revolutionsbloggen om franska revolutionen hittade Cecilia ett nytt sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. 

Cecilia Johansson har studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och delar med sig av sin diskussion till kollegor på den egna skolan, i kommunen liksom i hela landet.

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, Wendesgymnasiet, Kristianstad (förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT)

Jenny Edvardsson är läraren som gillar utmaningar. "Vad har Mando Diao med svenska 1 att göra?" Frågan blir ett anslag för svenska med eleverna på gymnasiets fordonstekniska linje. Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna.

Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsätt-ningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö som förenar högläsning, you-tube-filmer, bloggar och digitala verktyg. Jenny delar flitigt med sig av sina reflektioner till kollegor, bland annat i sin blogg och i diskussionsgrupper på nätet.

Tülay Gürgün, leg. modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare, lärcenteransvarig, Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun

Tülay Gürgün är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och kultur på ett sätt så att texterna blir multimodala - en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för sina elever liksom med andra verktyg. Tülay utvecklar sin undervisning stadigt och förverkligar läroplanen. Tülay är dessutom en aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet.

Guldäpplets jury utser vinnare och Guldäpplet 2015 delas ut på Skolforum i Stockholm den 26-27 oktober.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.


Läs mer om Guldäpplet


Läs mer om Guldäpplets finalister