Finns det en bortglömd fråga på din skola?

- Ja, det finns något som ofta glöms bort, men som kan ge stora resultat med mycket begränsade resurser - läromedel. 

 

Idag publicerar Mer tid för lärande rapporten  "Den bortglömda skolfrågan" - om att skapa mer tid i skolan.

Rapporten undersöker bland annat hur mycket som satsas på läromedel ute i kommunerna och siffrorna är skrämmande låga:

"Att lyfta hela den svenska skolan är inget man kan göra över en natt eller med en rapport. Men vi vill gärna lyfta fram en aspekt som ofta är bortglömd och som kan ge stora resultat för mycket begränsade resurser: läromedlen. Sedan 1995 har samhällets investeringar i grundskolan stigit med 60 procent. Under samma period har investeringarna i läromedel tillåtits sjunka med 17 procent."

 

Kampanjen Mer tid för lärande vill bekämpa tidstjuvarna och ge lärare mer tid och resurser för undervisning. Diskussionen om kvalitén i den svenska skolan är viktig och Mer tid för lärande vill, genom forskning och erfarenheter från lärare och elever, sätta fokus i skoldebatten på att se och diskutera skolans allt fler tidstjuvar. Att ge resurser för undervisning och mötet med varje elev ger förutsättning för att höja utbildningsresultaten.

 

När det gäller digitaliseringen av skolan är det lätt att få intrycket av att det satsas mycket pengar. Att skolorna investerar i datorer är tydligt, i genomsnitt satsas 1 770 kr per elev på datorer, detta är att jämföra med att endast 27 kr per elev går till digitala läromedel att fylla dem med. Utan att investera i bra innehåll blir digitaliseringen bara ett tomt löfte.

 

Mer tid för lärande har samlat goda exempel på hur kommuner har investerat i läromedel och de finns i rapporten som inspiration på hur man kan garantera alla elever en bra och varierad undervisning. Av exemplen kan man dra slutsatsen att tillgång till bra läromedel, så väl digitala som skolböcker, frigör tid för lärarna att vara med eleverna i stället för att göra sina egna läromedel. Lärarna kan ägna sig åt att undervisa, att möta varje elev och göra uppföljningar.

 

Som rekommendation i rapporten uppmanar Mer tid för lärande utbildningsdepartementet och Skolverket som ytterst ansvariga, att börja genom att göra en utredning för skaffa sig en tydlig bild av var bristerna är störst och sedan stärka rätten för lärare, elever och föräldrar att få läromedel av hög kvalitet:
"Mer Tid För Lärande har fått stöd av lärare, föräldrar och elever. Riksdagsmän, kommunalråd och ordföranden i lärarnas organisationer har diskuterat och försökt hitta lösningar för att höja kvaliteten på undervisningen. Nu är det dags att agera. Det är dags att uppmärksamma den bortglömda frågan i skolan: läromedlen. De flesta är nog överens om att lärande är en process som i första hand handlar om människorna. Det krävs skickliga och entusiasmerande lärare, vetgiriga elever och engagerade föräldrar. Men för att alla elever ska lyckas behövs också de bästa förutsättningarna. Här är läromedel en viktig pusselbit."

 

Gleerups är en av aktörerna som stödjer kampanjen Mer tid för lärande. Tiden då vi förlag bara var leverantörer av läromedel är sedan länge förbi. Alla är vi skapare av den skola vi vill ha i framtiden. För att spara värdefull lärartid behöver vi trygga läromedel och smarta digitala lärverktyg som förbättrar mötet med varje enskild elev. Och det är just här som vi på Gleerups gör skillnad. Men också du. I vår värld står alltid dörren öppen. Det är så vi tror att man skapar mer tid för lärande.

 Åsa Steholt Vernerson, talesperson för kampanjen Mer tid för lärande, inleder lanseringsträffen för rapporten Skolans bortglömda fråga.