Finns det flera sätt att flippa klassrummet?

 

Den pedagogiska metoden ”the flipped classroom” är inte längre bara en trend utan ett arbetssätt som etablerar sig i allt fler klassrum. Metoden innebär, i korthet, att eleverna förbereder sig innan lektionerna, till exempel genom att läsa boken, titta på korta filmer med genomgångar som läraren har spelat in och kanske till och med göra någon digital simulering.
 
På så sätt frigörs lektionstid som i stället kan användas för diskussioner, frågor och experiment. Det som traditionellt gjordes på lektionerna tidigare dvs.  genomgångar av läraren, görs nu hemma och det som traditionellt var läxan, t.ex. svara på frågor, görs nu i klassrummet – därav begreppet ”flipped classroom”.
 
Ett argument mot metoden har varit att det tar mycket tid från läraren. Det är svårt som det är att hitta tid för planering och att dessutom hinna spela in filmer upplevs som svårt.
 
Helena Kvarnsell på Björknässkolan i Nacka är en av testpiloterna för Gleerups interaktiv bok för skolår 7-9. I Gleerups Lab berättar hon att hon är nyfiken på det ”flippade klassrummet” men känner sig kluven: ”Jag misstänker att vinsterna inte alltid uppväger den utökade arbetsbördan som läraren får/tar på sig.” 
 
Men nu har Helena Kvarnsell testat något som hon kallar för att ”light-flippa” i sin matematikundervisning genom att ge eleverna i läxa inför en lektion att titta på en film ur Formula interaktiv bok: ”T.ex. kan eleverna se filmen ”bråk – addition och subtraktion – lika nämnare” i läxa och sen är de mycket mer förberedda inför en diskussion och genomgång på lektionen.”
 
Ett konkret och tidsbesparande tips för att komma igång med ett nytt arbetssätt!
 
Om du vill läsa mer om ”the flipped classroom” finns här nedan några bra länkar:
 
 
Facebookgruppen Flippa klassrummet
 
Twitter: #flippedclassroom
 
Fler tips på hur du kan arbeta med den interaktiva boken finns i Gleerup Lab och på gleerups.se