Fint omdöme om angelägen nyutkommen bok, Ställföreträdarskap i vård och omsorg

 

Ställföreträdarskap i vård och omsorg är en mycket angelägen bok för all hälso- och sjukvårdspersonal/äldrevårdspersonal etc. för att medvetandegöra sig själva om vad som händer i den vardagliga kommunikationen med patienter, klienter, anhöriga och för att uppnå en mänskligare hälso- och sjukvård/äldrevård där den sårbara människans människovärde upprätthålls. En mycket viktig bok för alla som arbetar med människor vars funktioner sviktar av olika anledningar, det vill säga för all personal inom olika organisationer för att få insikt i hur människovärdet kränks (ofta omedvetet) och kan stärkas när funktioner sviktar."
 
Anita Lundqvist, universitetslektor, Avd. för vård och omsorg, Lunds universitet