Fler i klassen gör läxor tack vare interaktiva böcker

Idag bloggar Sjumilaskolan i Göteborg på vår pilotblogg om att jobba med Gleerups interaktiva böcker. Pedagogerna kan enkelt variera och utveckla sina genomgångar. Undervisningen blir mer intressant och relevant och andelen i klassen som gör sina läxor har ökat.

Som pedagoger ser vi Gleerups digitala läromedel som en stor tillgång för elevernas möjlighet att utveckla sina förmågor samt nå kunskapskraven. Det finns ett stort urval interaktiva böcker, som eleverna kan arbeta med både i skolan samt hemma som gör att elevernas lärande inte är begränsat till skolan. Då vi har elever som ligger på skilda plan kunskapsmässigt har det varit lätt att ge eleverna tillgång till fler böcker. Det har dessutom passat vår skola bra i tiden då vi har digitaliserat skolan med en iPad till varje elev (1 till 1).

Önskemål om små förbättringar
De problem som dykt är faktiskt inte så många, vilket är glädjande. Vi fick tänka till ordentligt för att hitta något att skriva om. Förutom att det ibland strular rent tekniskt med uppkoppling eller annat som inte har med Gleerups att göra så kan det vara att menyerna på varje bok behöver ses över och förenklas. Man måste hela tiden göra en massa dubbelklickningar för att komma till den sida man önskar och det känna onödigt. Se bild nedan. Annat som det har pratas om är önskemål om en app så man slipper att logga in varje gång. Även möjligheten att skriva ut för att lättare kunna överblicka det material man jobbar med.

Pedagogiska fördelar väger tyngre 
De pedagogiska fördelarna väger tyngre än vad de negativa gör när det handlar om att arbeta med interaktiva läromedel. Oavsett vilken lärare man pratar med så är det i stort sett samma svar.  Då det finns ett stort urval av böcker så är det väldigt enkelt att hitta bra information som är anpassat för lektionens ändamål. 

Elever kan arbeta på sin nivå
I till exempel matematiken kan elever utifrån sin individuella förmåga välja vilken nivå de önskar arbeta med inom ett område. Om vi tar området ”Bråk” som exempel, så finns det elever i årskurs 6 som arbetar med årskurs 8 uppgifter, medan en annan elev arbetar med årskurs 5 uppgifter. Eleverna utmanar sig själv, och kan skifta mellan uppgifter för att utveckla sina kunskaper. Som pedagog kan man väldigt enkelt variera samt utveckla sina genomgångar för att förklara samt visa en stegring av kunskapskraven. Detta gör undervisningen mer intressant samt relevant för eleverna.

Fler i klassen gör sina läxor
I SO ämnena brukar eleverna få i uppgift att ta del av olika texter på Gleerups innan genomgång i klassrummet. Då de inte behöver ta med sig en massa olika böcker som de antingen glömmer eller tappar bort, så har andelen i klassen som gör sina läxor ökat. Det har även resulterat i att fler har en bättre förståelse av uppgiften när vi ska gå igenom eller arbeta med den, och det leder till ökat måluppfyllelse.  

Pedagoger kan lägga till egna frågor
På de sidor som vi arbetar med kan vi som pedagog skapa frågeställningar eller uppgifter som eleverna kan arbeta med samt svara på direkt i den interaktiva boken. Vid individuellt eller grupparbete så brukar vi i klassen presentera frågorna samt svaren som aviseras via projektorn. Detta göra att alla elever får ta del av varandras svar och kan då vidareutveckla sina egna resonemang och förklaringar i diskussioner eller vid nästa uppgift.
 
Nu när vi är en 1 till 1 skola och varje elev har en egen iPad så fungerar det väldigt bra. Det är roligt, utvecklande och lärorikt att arbeta med Gleerups digitala läromedel. Frågan jag skickar vidare är följande: Hur arbetar man bäst med digitala läromedel om man inte har en ”device” till varje elev? Om man exempelvis bara har 5 datorer i en klass med 25 elever.

Med vänlig hälsning 
Pedagogerna på Sjumilaskolan

Läs mer om Sjumilaskolan