Fler och bättre digitala möjligheter än någonsin

Gleerups alla digitala lärverktyg är nu plattformsoberoende, mer användarvänliga och har en rad nya funktioner. Vad betyder det för våra användare, Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups?

– Gleerups digitala lärverktyg har uppdaterats till att vara mer tillgängliga och användarvänliga samt med en rad nya funktioner som talsyntes, kommunikationsmöjligheter, anteckningsfunktioner och plats för eget material med mera. Det betyder att både lärare och elever får helt nya möjligheter att göra personliga inställningar och anpassningar. Lärare kan dessutom följa varje elevs resultat, säger Marcus Ander.

– Den största vinsten är att alla digitala lärverktyg nu är plattformsoberoende och därmed fungerar på såväl dator, surfplatta som smartphone.

Tidigt ute
– Vi på Gleerups var tidigt ute när vi valde att satsa på en plattformsoberoende lösning från början när det gällde våra interaktiva böcker som är framtagna för den senaste tekniska standarden för webbpublicering, HTML 5, berättar Marcus Ander.

– Vi är mycket glada över att detta nu också gäller för våra övriga webbtjänster som framförallt används som ett tillägg till tryckta böcker av de kunder som ännu inte har en 1-1 lösning på sin skola eller som inte vill jobba med digitala läromedel helt fullt ut.

– På Gleerups jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. Vi gör det i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Vårt mål är att hjälpa lärare att forma en enklare vardag, spara värdefull tid och ge varje elev verktyg som inspirerar och motiverar, avslutar Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups.

Läs mer om Gleerups webbar
Läs mer om Gleerups interaktiva böcker
Prova valfritt digitalt lärverktyg gratis i 10 dagar