Fler pilotskolor testar Gleerups interaktiva böcker

 

Elva skolor, från Lund i söder till Umeå i norr, är nu igång och testar, utvärderar och bidrar till utveckling av Gleerups interaktiva böcker för högstadiet. Skolorna är Gunnesboskolan i Lund, Karl-Oskarskolorna i Karlshamn, Ronneby, Älmhult, Ljungby, Växjö och Kalmar, Slottsskolan i Borgholm, Björknässkolan i Nacka och Grubbeskolan i Umeå. I Gleerups lab kan du följa arbetet, läsa blogginlägg från piloterna, läsa kommentarer och själv kommentera.
 
I början av hösten lanserade Gleerups nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan - interaktiva böcker för gymnasiet. Gleerups övergripande fokus i framtagandet av de interaktiva böckerna är att ge lärare och elever stöd och verktyg för att nå och överträffa målen i läroplanen och att ge alla elever en chans att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den interaktiva boken är ett pedagogiskt verktyg som är plattformsoberoende och som läraren själv kan bygga ut genom att addera eget material. Gleerups interaktiva böcker är en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken.
 
Lanseringen i höstas föregicks av ett omfattande testarbete i 13 olika gymnasieskolor. Nu fortsätter arbetet med att inkludera även grundskolans år 7-9 i den nya kunskapsresan.
 
Lycka till, säger vi till alla lärare och elever på pilotskolorna!