Flexiblare lärverktyg efterfrågas

 

Forskningsprojektet Unos uno vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna undersöker sedan hösten 2010 satsningar på varsin bärbar dator till lärare och elever vid ett tjugotal skolor i tio kommuner. Arbetet leds av Åke Grönlund, som är professor i informatik på Handelshögskolan vid Örebro universitet.
 
Nyligen lanserades en rapport om undersökningarna som genomförts under 2011. I dessa konstaterar bl.a. Åke Grönlund att lärare uppskattar sedvanliga läromedel för att de ger något fast och trovärdigt att hålla i vid planering och genomförande av undervisning. Han menar dock att de inte alltid räcker till när undervisningen i allt högre grad handlar om dialog, samarbete, diskussion och problembaserat lärande. Läromedlen behöver vara mer flexibla och de måste kunna förändras och byggas ut. Det är också nödvändigt att kunna lägga in elevernas arbeten och att kunna dela uppslag, tankar och idéer med andra lärare, menar Åke Grönlund.
 
Samma tankar finns hos oss på Gleerups och de påverkar löpande ett av våra stora utvecklingsprojekt, interaktiva böcker. I mars lanserar Gleerups en helt ny typ av flexibelt lärverktyg som kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter.
 
Läs mer om rapporten här.