Flippar klassrummet med den interaktiva boken

Spyken är en kommunal gymnasieskola i Lund med cirka 1 000 elever. Skolan har kommit långt i sin digitala satsning och har digitala läromedel i flera ämnen. Sedan höstterminen 2014 är det naturvetenskapliga programmets klasser engagerade i pilotprojektet med Gleerups.
 

Ingela Nilsson, lärare i matematik och kemi på Spyken, tycker inte det förändrar lärarrollen att jobba digitalt. Hon jobbar både digitalt och med papper. Det digitala har länge varit en del av det sätt hon jobbat på. Ingela tror på att variera undervisningen och ser det digitala som ett bra komplement.
 
Vi träffar en klass på naturvetenskapliga programmet på Spyken. Det är eftermiddag och de ska ha matte och gå igenom den räta linjens ekvation. Inför lektionen har eleverna fått i uppgift att se en film i sin interaktiva bok Exponent 1c som beskriver linjära funktioner. Ingela inleder lektionen:
 
– Såg ni filmen? Visa med tummen upp om ni förstod den räta linjens ekvation och tummen ner om ni inte fattade någonting. Händerna åker upp i luften, några tummar upp och några tummar ner.
 
När vi frågar Ingela hur hon egentligen kom i kontakt med Gleerups interaktiva böcker och varför pilotprojektet startades svarar hon att det handlade mycket om att läromedlet levde upp till hennes förväntningar.
 
– Jag hade tidigare sett digitala böcker, men då var det bara inskannade kopior av vanliga böcker. De amerikanska digitala böckerna hade allt, man kunde gå in och klicka i kryssrutor, pussla ihop saker, titta på filmer, snurra på molekyler – interaktiviteten fanns verkligen där.
 
Sedan dess har jag har väntat på att den svenska marknaden skulle komma ikapp. Nu när jag kom i kontakt med Gleerups interaktiva böcker kunde jag tänka mig att testa, berättar Ingela.
 
Vad upplever du som mest positivt med pilotprojektet? 
– Jag hade inte fått testa hur det är att jobba helt digitalt annars, jag hade fått köra med min vanliga pappersbok. Projektet ska utvärderas även inför skolledningen, vad min klass har tyckt om kombinationen dator och interaktiv bok.
 
Vad har du för förväntningar på projektet? 
– Jag hoppas kunna vara med och påverka. Att det blir en bättre produkt i slutändan. Det hoppas jag. 
 
Vad är den största skillnaden med att arbeta digitalt? 
– En av de största fördelarna med de interaktiva böckerna är att de innehåller trevliga små filmer. Då behöver jag inte göra dem själv, vilket jag gör i kemi, utan jag kan fortsätta flippa klassrummet med hjälp av den interaktiva boken. Det som är bra med filmerna är att de inte är så långa, inte längre än fem minuter. Blir en film längre än så, tröttnar eleverna. Då blir det jobbigt med läxan istället.
 
– Ett nytt sätt för mig att jobba var att eleverna fick svara på en gruppuppgift direkt i den interaktiva boken där jag sedan kunde ge feedback. Det var lite fiffigt och då kom man från det här med att ha en inlämningsmapp i skolans lärplattform.
 
Ser du några nackdelar? 
– Några kollegor har haft strul när det tillkommit elever under terminen och då behövt hjälp med administrationen. När det gäller biologi har det framkommit på utvecklingssamtal att några elever saknat vanlig tryckt bok. 
 
Hur tror du att man kommer jobba i framtiden? 
– Inför framtiden tror jag att man har en dator med alla sina läromedel. Jag som lärare kan välja de böcker, de kapitel, de frågor, de diagnoser och de tester som jag vill. Jag kan utesluta och lägga till precis som jag vill och skräddarsy efter mig själv och mina elever. Det ser jag i framtiden.
 
Behövs den tryckta boken?
– Ja, det kommer alltid finnas elever som vill ha en bok. De interaktiva böckerna är bra, speciellt i matte eftersom jag föredrar det flippade klassrummet. I matte går det fort fram och med hjälp av filmerna kan eleverna sitta i lugn och ro och förbereda sig. Då har alla chans att läsa på så de är förberedda när lektionen börjar.
 
Eleverna som vi träffar på Spyken upplever att de interaktiva böckerna underlättar, både vad gäller i kommunikationen med läraren och smidigheten med att alla böckerna alltid finns tillgängliga via datorn. 
 
Oliver Bengtsson är en av eleverna på naturvetenskapliga programmet och tycker det är smart att ha alla böckerna på datorn:
– Läraren kan kommunicera med oss direkt i den interaktiva boken. Hon gör tillägg i boken där hon skriver vad vi ska göra. När det är något man inte fattar kan man ställa en fråga som hela klassen kan se, och alla ser svaret. Det är väldigt smidigt. 
 
– Jag har inte använt lyssnafunktionen så mycket men den verkar bra om man har svårare för att läsa. Och det är bra om man ska plugga inför ett prov och till exempel är ute och går, då kan man lyssna på boken samtidigt.
 
Vi frågar vidare bland eleverna i klassrummet.

Charlotte Christensen, hur är det att vara pilotklass?
– Det är spännande, men i början var det lite komplicerat. Då tänkte jag: det här kommer aldrig funka. Ska jag sitta med en dator istället för min mattebok? Jag blev väldigt orolig men det gick lättare efter ett tag. 
 
Vilka är de största fördelarna med den interaktiva boken?
– Jag tycker om att det är så bra indelat. Man har en innehållsförteckning och kan klicka rakt in där man ska arbeta. Man slipper att bläddra runt i boken och försöka att hitta sidorna och sedan tillbaka till facit. Istället tar man bara upp en ny flik för facit och en flik för uppgifterna.
 
– En annan bra sak är att det finns diagnoser efter vissa kapitel, som man kan göra för att veta om man lärt sig, och där man får svar direkt. Tidigare hade vi diagnoser i en tryckt bok som saknade facit.
 
Finns det något som är negativt med att jobba digitalt? 
– Det enda jag tycker är lite negativt är att när man sitter så mycket vid datorn får man ont i huvudet och ögonen efter ett tag.
 
På naturvetenskapliga programmet har man matte varje dag och Sara Fälth tycker att det är skönt att inte behöva kånka på böcker:
– I biologi brukar det vara ganska tunga böcker, man spar packning, säger hon.
 
Vilka är de största fördelarna med att jobba digitalt? 
– Den största fördelen är att man kan komma åt den interaktiva boken överallt. När vi var utomlands kunde jag komma åt allt på surfplattan. 
 
Är det annorlunda att lära sig med hjälp av dator istället för böcker? 
– Filmerna är bra. Ibland har vi fått i läxa att kolla på filmen innan vi kommer hit och man förstår  mycket mer om man sett filmen innan lektionen. Det här med filmer är väldigt bra i biologin.
 
– Jag tror att man kommer jobba mer på datorer just för att det är så enkelt. Man spar in på papper och böcker och det är inte så att man går och tappar bort en dator precis, som det lätt händer med böcker. Det är mer miljövänligt. Men jag tror inte på att helt övergå till att använda datorn. Att skriva på datorn på matten ser jag ingen funktion med. Det är bra att skriva för hand också så man inte tappar det.