Flippat klassrum i lightversion på Björknässkolan

Björknässkolan i Saltsjö-Boo i Nacka kommun deltar i pilotprojektet med Gleerups interaktiva böcker för årskurs 7-9. Björknässkolan är en F-9 skola och har varit en ”en-till-en”-skola i cirka fem år. De hade redan arbetat med en del digitala läromedel när skolans IT-chef Lars Ekelöw fick kontakt med Gleerups. 
 


Fyra lärare har under snart en termin arbetat med de interaktiva böckerna i olika ämnen. Helena Kvarnsell undervisar i matematik, NO-ämnena och teknik, men har främst testat de interaktiva böckerna i NO-ämnena.

 

Eleverna läser i mobilen

– Skolan har deltagit i många projekt av olika typer, så vi gick in i det här pilotprojektet utan några direkta förväntningar, säger Helena. Kanske trodde vi att eleverna skulle sakna de vanliga böckerna mer, men de är väldigt nöjda med att slippa bära med sig böckerna. De gillar också att att de kan läsa och lyssna på böckerna i mobilen.
 
Helena är en lärare som är van vid att leta eget material till sin undervisning och känner sig på så vis lite mer låst till den ordning som boken tar upp olika ämnen.
– Men den stora vinsten är att man får en struktur, menar Helena, och det är speciellt bra för de lärare som inte är vana vid att göra eget undervisningsmaterial.
 

Light-flippa klassrummet med filmer

Uppstarten med elevregistreringen var krånglig, men Helena har sedan inte upplevt några problem med att använda materialet. Hon berättar att hon ser det som en fördel att det går att visa innehållet i materialet på tavlan i klassrummet med en projektor och vid genomgång ha samma bild där som eleverna har i sina datorer. Helena använder gärna filmerna som finns i det interaktiva böckerna:
– En film och en quizz passar bra som läxa eller som repetition. Vi har också provat att ”light-flippa” klassrummet, säger Helena. Då får eleverna en film i läxa att titta på i förväg, som introduktion till kapitlet och sedan kan vi börja diskutera direkt på lektionen.
 

Kan hjälpa vid särskilda behov

Ytterligare en fördel som Helena framhåller är att en av hennes elever som har en ADHD-diagnos, upplever att ett mer varierat innehåll med en blandning av text, ljud, filmer och quizzar gör att det är lättare att hålla fokus under en längre tid.
 
Som en person som tycker om att påverka sitt eget undervisningsmaterial har Helena naturligtvis många tankar om förbättringar och nya funktioner. Fler filmer, enkla laborationer, animationer och övningar som är mer som spel med till exempel möjlighet att ”levla” upp är några av hennes tankar.
– Jag önskar mig ännu mer interaktivitet, säger Helena. De vore också toppen om det i materialen fanns filmer med inspirerande genomgångar av engagerade lärare.
 
Helena och hennes kollegor som har testat de interaktiva böckerna kommer att gå ifrån tryckta böcker till hösten.
– Jag är, som sagt, lite förvånad över att motståndet hos eleverna inte var större, säger Helena. Men nu känns det som ett naturligt steg att fortsätta.