Gästblogg Anna-Karin Bengtsson: Digitala läromedel användbara i flippad SFI

Idag skriver Anna-Karin Bengtsson, lärare i svenska som andraspråk och sfi, blivande specialpedagog, läromedelsförfattare och föreläsare, på vår gästblogg. För henne är flippad undervisning en förutsättning för att ge individuell återkoppling som driver elevernas språkutveckling oavsett studieväg.

När jag började på SFI för tolv år sedan var det självklart för mig att använda digitala hjälpmedel. Det tog mycket mer tid att använda multimodala verktyg. Först skulle jag då ta fotot med kameran och sedan lägga in bilden på datorn. För då skulle det letas i datakataloger och allt skulle sparas i rätt format. Det var tider det!

 
Jag och mina elever älskade att använda digitala läromedel och verktyg redan då. När vi skulle lyssna på ljudfiler fick jag gå runt med ett USB-minne till varje elev och öppna ljudfilerna. När vi skulle titta på bilder på datorerna fick jag göra samma sak för att alla eleverna skulle få samma information eftersom vi då använde bärbara datorer utan nätverk. På det sättet kunde eleverna skriva till bild redan på den tiden. Jag sprang emellan alla eleverna för att få tekniken till att fungera. Nöjd, det var jag och trött!

Digitala läromedel användarvänliga 
Idag är det annorlunda eftersom digitala läromedel och verktyg har blivit mer användarvänliga. När läsplattorna kom då underlättade det mycket när vi skulle använda digitala verktyg i undervisningen. Läsplattan är lätt att använda. Nu kan jag i stundens hetta på lektionen bestämma mig för att lägga upp något på bloggen och då delas bilderna och informationen till alla som vill ta del av inlägget i samma sekund som jag trycker på uppdatera. 

Multimodal läsning
Läsningen har blivit multimodal. Numera är inte kunskapen bara kopplad till läraren utan när jag skrivit på bloggen kan jag dela texten och informationen till mina elever. Efter en minut kan jag be eleverna gå in på bloggen på läsplattorna i klassrummet och då kan de läsa samma information som jag nyss skrivit på tavlan. På det sättet behövs inte lika många kopior och undervisningen blir autentisk och vardagsnära. Det underlättar även när eleverna ska ha läxa för då går det utmärkt att säga: Gå in på bloggen hemma och träna på de meningarna som vi nyss skrev tillsammans. 

Flippar undervisningen
Om jag har läs- och skrivsvaga elever kan jag även spela in texten i ett videoklipp och eleverna kan lyssna hemma många gånger. När vi träffas i skolan igen kan vi repetera och gå igenom orden. Vi kan då göra en springdiktamen eller en vanlig diktamen för att se att alla eleverna kan skriva den texten de arbetat med på bloggen hemma. Vi kan även använda sång för att repetera den text eleverna tränat på. När vi använder blogg och digitala läromedel blir språkinlärningen mer varierad och mer lustfylld.

Elever behöver olika lång tid
När vi har arbetat med till exempel verb i klassrummet kan jag filma lektionen och lägga upp den på bloggen. På det viset kan elever som inte hänger med på lektionen lyssna flera gånger hemma. Eleverna är olika och behöver olika lång tid på sig att befästa kunskap. Några elever behöver kanske lyssna fem till sex gånger när andra har tagit till sig all information direkt. Om vi då gör en återkoppling till det eleverna arbetat med angående verb kan jag ganska snabbt få en uppfattning om förståelsen finns. Då brukar jag ställa frågor om tempus och ta det från ett annat håll för att se att jag har med SFI-gruppen i förklaring av aktuellt begrepp.

För tolv år sedan tog det tid att arbeta flippat. Idag kan jag flippa i samma stund som jag nämnt och skrivit ordet.

Anna-Karin Bengtsson