Gästblogg Annika Sjödahl: Varför ett autentiskt klassrum?

Annika Sjödahl är förstelärare i svenska och engelska. Hon är också anlitad föreläsare, ämnesspanare för LR och driver bloggen Öppet klassrum och den populära Facebookgruppen ”Engelska i åk 6-9”. Här gästbloggar Annika om egna erfarenheter av att arbeta digitalt med det utvidgade kollegiet och vilka fördelar det ger i klassrummet. I veckan medverkar hon som föreläsare på Gleerups inspirationsträffar i engelska. 

 

Det kan emellanåt vara svårt att fånga intresset hos eleverna och det krävs en hel del för att få dem med sig. Jag kom för ett par år sedan i kontakt med det autentiska klassrummet där fokus ligger på att knyta ihop undervisningen med det som sker utanför. Detta ger förutom engagemang också en rad andra fördelar. Jag tänkte här visar på vad det gett mig.

För något år sedan kom jag till ett läge där jag behövde förändra min undervisning. Eleverna var trötta på den arbetsbok vi följde och upplägget gav inte det resultat jag önskade. Jag såg skillnader i hur eleverna svarade på undervisningen i svenska mot engelska. Vad var skillnaden och varför såg det så olika ut?

Nya metoder behövdes
För mig kom dessa frågor att bana väg för nya metoder. Jag såg att jag var tvungen att förändra för att få med mig alla elever. Jag hade undervisat som jag själv blivit lärd men nu fick syn på vad som fattades i undervisningen. Jag hade glömt att tydliggöra det övergripande målet med undervisningen och att sätta det i en kontext eleverna kunde relatera till. Dessutom hade jag inte alls använt mig av lärarledd stöttning utan undervisat som om alla elever fungerade likadant.

Multimodala texter
I samma veva kom jag i kontakt med ett helt nytt kollegium via sociala medier som gav mig nya metoder. Jag provade att lägga till interaktivt material som byggde på aktuella händelser till den lärobok vi använde. Dessa multimodala texter gav mer autencitet och utgick från det som skedde i omvärlden och eleverna kände igen sig i. Idag vet jag att detta är en förutsättning för att inkludera alla elever. 

Började med stödstrukturer
En annan förändring var att jag började med stödstrukturer för att ge de som behövde stöd i undervisningen det. Stödet bestod bl a av skrivmallar för att skriva de texttyper som ingår i engelska och explicit genomgång av texters uppbyggnad. Idag finns mycket mer digitalt material som kan lyfta din undervisning än vad jag hade vid tidpunkten för min förändring och allt fler läromedel går över till att arbeta med skrivmallar för de olika texttyperna. 

Det utvidgade kollegiet
Genom det utvidgade kollegiet kom jag också att samplanera mer. Här finns ett tema där eleverna skulle skriva resedagböcker som Globetrotters som jag och Mia Smith skapade via delade dokument. Vi har arbetat in stödet för att bredda resonemanget och till vår hjälp har vi använt Canva. Mallen hjälper eleverna hur de ska bredda sitt tänkande och när de förstått hur plockas stödet bort. Vinsten av detta är att det eleverna skapar blir på riktigt och läses av verkliga läsare och då lägger de in mer engagemang. 

Inkluderar alla elever 
Så vad gav mig den där frågan då jag funderade över egen praktik? Jo, jag fick mer engagerade elever, min undervisning kom att inkluderade alla elever och fokuserade i allt högre grad på att det vi gör i klassrummet hänger ihop med omvärlden. Då eleverna känner större engagemang och känner igen sig i det vi arbetar med utvecklas de och når högre mål. För mig är syftet med undervisningen att skapa tänkande och reflekterande elever och då måste jag börja hos mig själv och våga förändra min undervisning. Jag planerar idag gärna digitalt i samarbete med kollegor för att själva lära och utmana min undervisning. Vill du ta del av kollegialt lärande så finns flera ämnesgrupper t ex Svenska och Engelska som kan ge tips på hur du kan vidga din undervisning.

Annika Sjödahl

Ni hittar mina bloggar här: annikasjodahl.wordpress.com, lrbloggar.se/annikasjodahl

Jag finns även på Twitter: @annikasjodahl
 

I veckan har du möjlighet att lyssna till Annika Sjödahl på Gleerups inspirationskvällar i engelska. Där medverkar även Jeremy Taylor, författare till nya Sparks. Göteborg 25/4 Malmö 26/4 eller Stockholm 27/4.