Gästblogg Arja Holmstedt Svensson: Ledarskap och förändringsarbete

Idag skriver Arja Holmstedt Svensson på vår gästblogg om ledarskap och förändringsarbete. Hon är föreläsare och var tidigare förvaltningschef i Falkenberg. Arja är aktuell med boken Att leda i förändring som beskriver förändringsarbetet i Falkenbergs kommun vid införandet av en dator till varje elev. 

 

Do you have the Courage?
Do you have the will ?
Do you have the right attitude?

Det var orden som fastnade hos mig när jag lyssnade på ett reklaminslag häromdagen, det som slog mig var att det är precis det som behövs i förändringsledning!

Min egen resa som ledare i förändring har pågått under en lång tidsperiod men jag ser i efterhand att jag genomgått olika faser i min egen förändringsprocess. Från att ha varit helt omedvetet inkompetent chef till att gå den svåra och smärtsamma vägen uppför kompetenstrappan för att nå ny förståelse och insikt som belöning!

Min insikt har inte bara varit själva sakfrågan och nya 
kunskaper utan har också till stor del handlat om att bygga upp tilltro till andra människors kompetents och ”på riktigt” ta del av och lära nytt av andra! Den förmågan har enligt min erfarenhet en tendens att minska ju högre upp i hierarkin man kommer - vilket är både en personlig inskränkning för ledaren och en förlust för alla i verksamheten.

Att leda i förändring
Att leda en verksamhet i förändringstider ställer höga krav och stora förväntningar på ledarskapet. Krav som går att möta genom att inta den lyssnande och nyfikna ledarens inställning och verkligen ta reda på hur det ser ut i verksamheterna och vad som behöver stärkas för en framgångsrik implementering.

Det handlar om att leda processer och bli skicklig på att identifiera vad i pågående arbete som är framgångsrikt och vad som behöver justeras, ändras eller helt enkelt slopas helt! Detta arbete kräver många ögon och öron för att täcka helheten och det är just det som är kärnan: Vi gör det tillsammans men med en tydlig roll- och ansvarsfördelning!

 

Hur kan man starta en sådan process i en ledningsgrupp?
Jag ser att det handlar om både ett arbete med gruppens kompetenser men också med kulturen i gruppen det vill säga vilken inställning och attityd varje ledare har till sitt uppdrag. Om vi enbart fokuserar på kompetenser i gruppen och vad som ska göras och vem som gör vad - missar vi poängen, nämligen hur det hela ska genomföras! Det handlar alltid om hur något uppfattas av dem som arbetar i verksamheten och därför behöver ledningen ha kunskaper om förändring men också vara överens om hur det hela ska uppfattas och genomföras för att nå största framgång för det som är huvuduppdraget - elevernas lärande i klassrummet!

Jag har under min förändringsresa träffat många medarbetare och många ledare (inklusive mig själv) som från början inte sett sin egen del i förändringsarbetet - den omedvetet inkompetenta ledaren eller medarbetaren, som påbörjat den strävsamma och många gånger smärtsamma förändringsresan för att stiga upp på nästa trappavsats och vara överväldigade och lyckliga över den nya kompetensen och nyvunna kunskaperna!

Samtidigt har ledningen alltid det övergripande ansvaret för den förändringsresa som pågår och behöver därför arbeta med sig själva och sina ledarkollegor för att vara de goda förebilder som vi förväntar av dem och därmed kunna leva som de lär!

Arja Holmstedt Svensson

Läs mer om nya boken Att leda i förändring